ძირითადი მასალა
წნევა ძალას წააგავს, მაგრამ ის ძალა არ არის.
დავალაგოთ: