ძირითადი მასალა

რეზონანსი და მჟავურ-ფუძური ქიმია

ამ თემის შესახებ

მოდი, განვიხილოთ, თუ როგორ შეიძლება, მივადევნოთ თვალი ელექტრონებს ფორმალური მუხტის, ჟანგვის რიცხვის, ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციებისა და რეზონანსული სტრუქტურების საშუალებით. ასევე, განვიხილავთ ფუძურ-მჟავური ქიმიის პრინციპებს.