ძირითადი მასალა

ალკანები და ალკინები

ამ თემის შესახებ

ალკენები და ალკინები შეიძლება გარდაიქმნან ნებისმიერ სხვა ფუნქციურ ჯგუფად, რომელიც შეიძლება იცოდეთ! ჩვენ განვიხილავთ მათ ნომენკლატურას და ვისწავლით უამრავი რეაქციის შესახებ, რომლებშიც ალკენები და ალკინები საწყისი ნივთიერებები არიან.