ძირითადი მასალა
დნმ, ქრომოსომები და გენომები. ჰომოლოგიური ქრომოსომები, დობილი ქრომატიდები და ჰაპლოიდურობა/დიპლოიდურობა.