ძირითადი მასალა
მექანიზმები, რომლითაც სწორდება დნმ-ის რეპლიკაციის დროს დაშვებული შეცდომები და მისი დაზიანებები უჯრედის სიცოცხლის განმავლობაში.