ძირითადი მასალა
გაიგეთ, როგორ ინარჩუნებენ ორგანიზმები ჰომეოსტაზს, ანუ სტაბილურ შინაგან გარემოს.
ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს Amgen Foundation