ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:17:39
ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს Amgen Foundation