ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:1:04
ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს Amgen Foundation