ძირითადი მასალა
ივარჯიშეთ
ფილოგენიამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

გამოიკვლიეთ დედამიწის მრავალფეროვნება და ის ძალები, რომლებიც მას ქმნის! ამ სექციაში თქვენ გაიგებთ ევოლუციის, ბუნებრივი გადარჩევისა და სიცოცხლის ხის შესახებ.
ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს Amgen Foundation