ძირითადი მასალა
ივარჯიშეთ
ფილოგენიამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

გამოიკვლიეთ დედამიწის მრავალფეროვნება და ის ძალები, რომლებიც მას ქმნის! ამ სექციაში თქვენ გაიგებთ ევოლუციის, ბუნებრივი გადარჩევისა და სიცოცხლის ხის შესახებ.