ძირითადი მასალა
აქტივაციის ენერგია, გარდამავალი მდგომარეობა და რეაქციის სიჩქარე.
ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს
Amgen FoundationAmgen Foundation