ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:12:04

ბუნების დაცვა და ბრძოლა ბიომრავალფეროვნების გადასარჩენად

ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს Amgen Foundation