ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:25:16
ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს Amgen Foundation