თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

კურსი: დამამთავრებელი კლასების ბიოლოგია > თემა 1

გაკვეთილი 1: ბიოლოგია და სამეცნიერო კვლევის მეთოდი

კვლევის დიზაინი და მიკერძოება

ამოცანა

ბიოლოგიის კლასს სურდა, შეესწავლა სხვადასხვა მასალის ეფექტი ყინულის გალღობის სიჩქარეზე. კლასმა ყინულის ნატეხები ლანგარზე განათავსა, თითეულის მასა 10 გრამი იყო. ჯგუფი 1 დაიფარა პლასტმასით, ჯგუფი 2 — ქაღალდით, ჯგუფი 3 — ალუმინით, ხოლო მეოთხე ჯგუფი დაუფარავად დატოვეს.
ყინულის თითოეულ ნატეხს 15 წუთი ეძლეოდა გასალღობად. შემდეგ, ექსპერიმენტის ბოლოს იწერებოდა ყინულის საბოლოო მასას გამოკლებული გამლღვალი წყლის მასა.
ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია ამ ექსპერიმენტის საკონტროლო ჯგუფი?
აირჩიეთ 1 პასუხი: