ძირითადი მასალა
ისწავლეთ, რა არის სიცოცხლის საბაზისო თვისებები და გაიგეთ, რა დებატები მიმდინარეობს სიცოცხლის განსაზღვრებასთან დაკავშირებით.