ძირითადი მასალა

თემა: ბიოლოგიის საფუძვლები

0

დახელოვნების შესაძლო ქულები
ივარჯიშეთ
სამეცნიერო კვლევის მეთოდი და მონაცემთა ანალიზიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
კვლევის დიზაინი და მიკერძოებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 500 ქულა!

ამ თემის შესახებ

ბიოლოგიის შესავალი ქიმიის საფუძვლების მიმოხილვასთან ერთად დაგეხმარებათ, უკეთ შეიცნოთ სიცოცხლის საოცარი მექანიზმები!
ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს Amgen Foundation