ძირითადი მასალა
ივარჯიშეთ
სამეცნიერო კვლევის მეთოდი და მონაცემთა ანალიზიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
კვლევის დიზაინი და მიკერძოებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ბიოლოგიის შესავალი ქიმიის საფუძვლების მიმოხილვასთან ერთად დაგეხმარებათ, უკეთ შეიცნოთ სიცოცხლის საოცარი მექანიზმები!
ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს Amgen Foundation