If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

თუ ვებფილტრს იყენებთ, დარწმუნდით, რომ *.kastatic.org და *.kasandbox.org დომენები არ არის დაბლოკილი.

ძირითადი მასალა

ქიმია

კურსი: ქიმია > თემა 11

გაკვეთილი 4: გიბსის თავისუფალი ენერგია

გიბსის თავისუფალი ენერგია და სპონტანურობა

როგორ გვეხმარება თერმოდინამიკის მეორე კანონი იმის განსაზღვრაში, იქნება თუ არა რეაქცია სპონტანური; გიბსის თავისუფალი ენერგიის ცვლილების მიხედვით იმისი წინასწარმეტყველება, პირდაპირ წავა რეაქცია თუ შებრუნებულად (თუ იქნება წონასწორობაში). 

საკვანძო საკითხები

 • თერმოდინამიკის მეორე კანონის ნებისმიერი სპონტანური პროცესი ყოველთვის ზრდის სამყაროს ენტროპიას: delta, start text, S, end text, start subscript, start text, ს, ა, მ, ყ, ა, რ, ო, end text, end subscript, equals, delta, start text, S, end text, start subscript, start text, ს, ი, ს, ტ, ე, მ, ა, end text, end subscript, plus, delta, start text, S, end text, start subscript, start text, გ, ა, რ, ე, მ, ო, end text, end subscript, is greater than, 0
 • მუდმივი ტემპერატურისა და წნევის პირობებში, გიბსის თავისუფალი ენერგიის ცვლილება განისაზღვრება, როგორც delta, start text, G, end text, equals, delta, start text, H, end text, minus, start text, T, end text, delta, start text, S, end text.
 • როცა delta, start text, G, end text უარყოფითია, პროცესი წარიმართება სპონტანურად და მას დავუძახებთ ეგზერგონულს.
 • პროცესის სპონტანურობა შეიძლება ტემპერატურაზე იყოს დამოკიდებული.

სპონტანური პროცესები

ქიმიაში, სპონტანური პროცესები ის პროცესებია, რომელთა წარმართვისთვისაც გარედან ენერგიის დამატება საჭირო არაა. სპონტანური პროცესი შეიძლება წარიმართოს ჩქარა ან ნელა, რადგანაც სპონტანურობა დაკავშირებული არაა კინეტიკასთან ან რეაქციის სიჩქარესთან. ამისი კლასიკური მაგალითია ბრილიანტის ფორმაში მყოფი ნახშირბადის გრაფიტის ფორმაში მყოფ ნახშირბადად გარდაქმნა, რომლის რეაქციაც ასე დაიწერება:
start text, C, end text, left parenthesis, მ, ყ, ა, რ, ი, comma, start text, ბ, რ, ი, ლ, ი, ა, ნ, ტ, ი, end text, right parenthesis, right arrow, start text, C, end text, left parenthesis, s, comma, start text, გ, რ, ა, ფ, ი, ტ, ი, end text, right parenthesis
მარცხნივ, რამდენიმე ბრჭყვიალა დამუშავებული ბრილიანტი. მარჯვნივ, შავი გრაფიტული ნახშირბადების ნატეხი.
ოდესმე გაგიგიათ გამოთქმა „გრაფიტი სამუდამოა“? თუ საკმარისად დიდი ხანი დავიცდით, ვნახავთ, როგორ გარდაიქმნება ბრილიანტი ნახშირბადის მეტად სტაბილურ ფორმად, გრაფიტად. სურათი. წყარო: Wikipedia, CC BY-SA 3,0
ამ რეაქციას იმდენად დიდი ხანი სჭირდება, რომ ჩვეულებრივი ადამიანების მიერ დაკვირვება შეუძლებელია. ამიტომაც გვაქვს გამოთქმა, „ბრილიანტები სამუდამოა“. თუ საკმარისად დიდი ხანი დავიცდიდით, ვნახავდით, რომ ბრილიანტის ნახშირბადები თავიანთ მეტად სტაბილურ, მაგრამ ნაკლებად ბრჭყვიალა ფორმაში - გრაფიტში გადავლენ.
ასევე უნდა გვახსოვდეს, რომ სპონტანური პროცესები შეიძლება იყოს ეგზოთერმული ან ენდოთერმული. ეს კიდევ ერთი გზაა იმის სათქმელად, რომ სპონტანურობა აუცილებლად არ უკავშირდება პროცესის ენთალპიის ცვლილებას, delta, start text, H, end text-ს.
როგორ განვსაზღვრავთ, წარიმართება თუ არა პროცესი სპონტანურად? მოკლე, მაგრამ ცოტათი გართულებული პასუხი ამ კითხვაზე არის თერმოდინამიკის მეორე კანონის გამოყენებით. თერმოდინამიკის მეორე კანონის თანახმად, ნებისმიერი სპონტანური პროცესი სამყაროში ენტროპიას ზრდის. ამის მათემატიკურად გამოსახვა შემდეგნაირად შეიძლება:
delta, start text, S, end text, start subscript, start text, ს, ა, მ, ყ, ა, რ, ო, end text, end subscript, equals, delta, start text, S, end text, start subscript, start text, ს, ი, ს, ტ, ე, მ, ა, end text, end subscript, plus, delta, start text, S, end text, start subscript, start text, გ, ა, რ, ე, მ, ო, end text, end subscript, is greater than, 0, space, space, space, space, space, space, space, space, start text, ს, პ, ო, ნ, ტ, ა, ნ, უ, რ, ი, space, პ, რ, ო, ც, ე, ს, ი, ს, თ, ვ, ი, ს, end text
მშვენიერია! ახლა უნდა გავზომოთ მთლიანი სამყაროს ენტროპიის ცვლილება, არა? სამწუხაროდ, ზემოთ აღწერილი ფორმით მეორე კანონის გამოყენება პრაქტიკაში, ცოტა არ იყოს, რთულია. ბოლოს და ბოლოს, ქიმიკოსები ძირითადად დაინტერესებულნი არიან ჩვენი სისტემის შიგნით მიმდინარე ცვლილებებში, რაც შეიძლება იყოს ქიმიურ ჭიქაში მიმდინარე რეაქცია. აუცილებელია მთლიანი სამყაროც გამოვიკვლიოთ? (ქიმიკოსები ზარმაცები ნამდვილად არ არიან, მაგრამ ამას საერთოდ როგორ შევძლებდით?)
საბედნიეროდ, ქიმიკოსებს სამყაროს ენტროპიის ცვლილების განსაზღვრა ახალი თერმოდინამიკური ერთეულის, გიბსის თავისუფალი ენერგიის, გამოყენებით შეუძლიათ.

გიბსის თავისუფალი ენერგია და სპონტანურობა

როდესაც პროცესი სპონტანურად მიმდინარეობს მუდმივ ტემპერატურა start text, T, end text-ზე და start text, P, end text წნევაზე, შეგვიძლია, თერმოდინამიკის მეორე კანონი სხვანაირად გამოვსახოთ და განვსაზღვროთ ახალი სიდიდე, რომელსაც გიბსის თავისუფალი ენერგია ჰქვია:
start text, გ, ი, ბ, ს, ი, ს, space, თ, ა, ვ, ი, ს, უ, ფ, ა, ლ, ი, space, ე, ნ, ე, რ, გ, ი, ა, end text, equals, start text, G, end text, equals, start text, H, end text, minus, start text, T, S, end text
სადაც start text, H, end text არის ენთალპია, start text, T, end text არის ტემპერატურა (კელვინებში start text, K, end text) და start text, S, end text არის ენტროპია. გიბსის თავისუფალი ენერგია წარმოდგენილია start text, G, end text-თი და, ჩვეულებრივ, start fraction, start text, კ, ჯ, end text, divided by, start text, მ, ო, ლ, negative, r, x, n, end text, end fraction ერთეულებში გამოისახება.
გიბსის თავისუფალი ენერგიის გამოყენებით პროცესის სპონტანურობის განსაზღვრისთვის მხოლოდ start text, G, end text-ს ცვლილება გვაინტერესებს და არა — აბსოლუტური მნიშვნელობა. რაიმე პროცესში გიბსის თავისუფალი ენერგიის ცვლილება იწერება, როგორც delta, start text, G, end text, რაც საბოლოო ნივთიერებების თავისუფალ ენერგიას, start text, G, end text, start subscript, start text, ს, ა, ბ, ო, ლ, ო, ო, end text, end subscript, და საწყისი ნივთიერებების თავისუფალ ენერგიას, start text, G, end text, start subscript, start text, ს, ა, წ, ყ, ი, ს, ი, end text, end subscript, შორის სხვაობაა.
delta, start text, G, end text, equals, start text, G, end text, start subscript, start text, ს, ა, ბ, ო, ლ, ო, ო, end text, end subscript, minus, start text, G, end text, start subscript, start text, ს, ა, წ, ყ, ი, ს, ი, end text, end subscript
მუდმივ start text, T, end text-ზე და მუდმივ start text, P, end text-ზე მიმდინარე პროცესისთვის გიბსის თავისუფალი ენერგიის განტოლება შეგვიძლია ჩვენი სისტემის ენთალპიის ცვლილების (delta, start text, H, end text, start subscript, start text, ს, ი, ს, ტ, ე, მ, ა, end text, end subscript) და ენტროპიის ცვლილების (delta, start text, S, end text, start subscript, start text, ს, ი, ს, ტ, ე, მ, ა, end text, end subscript) პირობებში გამოვსახოთ:
delta, start text, G, end text, start subscript, start text, ს, ი, ს, ტ, ე, მ, ა, end text, end subscript, equals, delta, start text, H, end text, start subscript, start text, ს, ი, ს, ტ, ე, მ, ა, end text, end subscript, minus, start text, T, end text, delta, start text, S, end text, start subscript, start text, ს, ი, ს, ტ, ე, მ, ა, end text, end subscript
ეს რეაქცია შეიძლება შეგხვდეთ იმ ინდექსების გარეშე, რომლებიც აკონკრეტებენ, რომ თერმოდინამიკური მაჩვენებლები გამოსახულია სისტემისთვის და არა — გარემოსთვის ან სამყაროსთვის, მაგრამ მაინც გასაგებია, რომ delta, start text, H, end text და delta, start text, S, end text ჩვენთვის საინტერესო სისტემისთვისაა მოცემული. ეს განტოლება საკმაოდ აღმაფრთოვანებელია, რადგანაც ეს გვაძლევს საშუალებას, განვსაზღვროთ გიბსის თავისუფალი ენერგიის ცვლილება ენთალპიის ცვლილების delta, start text, H, end text და ენტროპიის ცვლილების delta, start text, S, end text გამოყენებით. შეგვიძლია delta, start text, G, end text-ს ნიშანი გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ გავიგოთ, სპონტანურად წარიმართება პირდაპირი რეაქცია, შებრუნებული რეაქცია თუ რეაქცია წონასწორობაში იმყოფება.
 • როცა delta, start text, G, end text, is less than, 0-ზე, პროცესი ეგზერგონულია და რეაქცია წარიმართება სპონტანურად პირდაპირი მიმართულებით და წარმოიქმნება მეტი საბოლოო ნივთიერება.
 • როცა delta, start text, G, end text, is greater than, 0, პროცესი ენდერგონულია და არ წარიმართება სპონტანურად პირდაპირი მიმართულებით, ამის მაგივრად, პროცესი სპონტანურად მიმდინარეობს შებრუნებული მიმართულებით და წარმოიქმნება მეტი თავდაპირველი ნივთიერება.
 • როცა delta, start text, G, end text, equals, 0 სისტემა წონასწორობაშია და საწყისი და საბოლოო ნივთიერებათა კონცენტრაციები მუდმივი იქნება.

გიბსის თავისუფალი ენერგიის ცვლილების გამოთვლა

მიუხედავად იმისა, რომ delta, start text, G, end text ტემპერატურაზეა დამოკიდებული, მიღებულია, ვივარაუდოთ, რომ delta, start text, H, end text და delta, start text, S, end text მნიშვნელობები ტემპერატურაზე დამოკიდებულნი არ არიან, თუ რეაქცია ფაზათა ცვლილებას არ მოიცავს. ეს ნიშნავს, რომ, თუ ვიცით delta, start text, H, end text და delta, start text, S, end text, მათი მნიშვნელობების გამოყენებით გამოვითვლით delta, start text, G, end text-ს ნებისმიერ ტემპერატურაზე. ჩვენ ამ სტატიაში დეტალურად არ ვილაპარაკებთ delta, start text, H, end text-ისა და delta, start text, S, end text-ის გამოთვლაზე, მაგრამ მათი გამოთვლისთვის ბევრი მეთოდი არსებობს, მაგალითად:
როცა პროცესი სტანდარტულ პირობებში მიმდინარეობს (ყველა აირი იქნებოდა 1, start text, ბ, ა, რ, end text წნევაზე, ყველა კონცენტრაცია იქნებოდა 1, start text, M, end text, და start text, T, end text, equals, 25, degrees, start text, C, end text), ჩვენ delta, start text, G, end text-ს გამოთვლა ასევე წარმოქმნის სტანდარტული თავისუფალი ენერგიის, delta, start subscript, f, end subscript, start text, G, end text, degrees-ის, გამოყენებითაც შეგვიძლია.
პრობლემის გადაჭრის რჩევა: მნიშვნელოვანია, ყურადღება მიაქციოთ ერთეულებს, როცა ითვლით delta, start text, G, end text-ს delta, start text, H, end text-დან და delta, start text, S, end text-დან! მიუხედავად იმისა, რომ delta, start text, H, end text ხშირად მოცემულია start fraction, start text, კ, ჯ, end text, divided by, start text, მ, ო, ლ, negative, რ, ე, ა, ქ, ც, ი, ა, end text, end fraction-ში, delta, start text, S, end text ხშირად მოცემულია start fraction, start text, ჯ, end text, divided by, start text, მ, ო, ლ, negative, რ, ე, ა, ქ, ც, ი, ა, end text, dot, start text, K, end text, end fraction-ში. ისინი ერთმანეთისგან 1000-ჯერ განსხვავდებიან!!

როდისაა delta, start text, G, end text უარყოფითი?

თუ ჩვენს განტოლებას დეტალებში განვიხილავთ, ვნახავთ, რომ delta, start text, G, end text, start subscript, start text, ს, ი, ს, ტ, ე, მ, ა, end text, end subscript დამოკიდებულია 3 რამეზე:

delta, start text, G, end text, start subscript, start text, ს, ი, ს, ტ, ე, მ, ა, end text, end subscript, equals, delta, start text, H, end text, start subscript, start text, ს, ი, ს, ტ, ე, მ, ა, end text, end subscript, minus, start text, T, end text, delta, start text, S, end text, start subscript, start text, ს, ი, ს, ტ, ე, მ, ა, end text, end subscript
 • ენთალპიის ცვლილება delta, start text, H, end text, start subscript, start text, ს, ი, ს, ტ, ე, მ, ა, end text, end subscript
 • ტემპერატურა start text, T, end text
 • ენტროპიის ცვლილება delta, start text, S, end text, start subscript, start text, ს, ი, ს, ტ, ე, მ, ა, end text, end subscript
ამ განტოლებაში ტემპერატურა ყოველთვის დადებითია (ან ნულის ტოლი), რადგანაც მისი ერთეულია start text, K, end text. აქედან გამომდინარე, ჩვენი განტოლების მეორე ნაწილს, start text, T, end text, delta, start text, S, end text, start subscript, start text, ს, ი, ს, ტ, ე, მ, ა, end text, end subscript, ყოველთვის იგივე ნიშანი ექნება, რაც delta, start text, S, end text, start subscript, start text, ს, ი, ს, ტ, ე, მ, ა, end text, end subscript-ს. როცა პროცესს აქვს უარყოფითი delta, start text, G, end text, start subscript, start text, ს, ი, ს, ტ, ე, მ, ა, end text, end subscript, შეგვიძლია, შემდეგი დასკვნები გავაკეთოთ:
 • როცა პროცესი ეგზოთერმულია ((delta, start text, H, end text, start subscript, start text, ს, ი, ს, ტ, ე, მ, ა, end text, end subscript, is less than, 0) და სისტემის ენტროპია იზრდება (delta, start text, S, end text, start subscript, start text, ს, ი, ს, ტ, ე, მ, ა, end text, end subscript, is greater than, 0), delta, start text, G, end text, start subscript, start text, ს, ი, ს, ტ, ე, მ, ა, end text, end subscript-ს ნიშანი უარყოფითია ყველა ტემპერატურაზე, ასე რომ, პროცესი ყოველთვის სპონტანურია.
 • როცა პროცესი ენდოთერმულია, delta, start text, H, end text, start subscript, start text, ს, ი, ს, ტ, ე, მ, ა, end text, end subscript, is greater than, 0 და სისტემის ენტროპია მცირდება, delta, start text, S, end text, start subscript, start text, ს, ი, ს, ტ, ე, მ, ა, end text, end subscript, is less than, 0, delta, start text, G, end text-ს ნიშანი ყველა ტემპერატურაზე დადებითია, ასე რომ, პროცესი არასდროსაა სპონტანური.
delta, start text, H, end text, start subscript, start text, ს, ი, ს, ტ, ე, მ, ა, end text, end subscript-ის და delta, start text, S, end text, start subscript, start text, ს, ი, ს, ტ, ე, მ, ა, end text, end subscript-ის სხვა კომბინაციების შემთხვევებში პროცესის სპონტანურობა ტემპერატურაზეა დამოკიდებული.
 • ეგზოთერმული რეაქციები (delta, start text, H, end text, start subscript, start text, ს, ი, ს, ტ, ე, მ, ა, end text, end subscript, is less than, 0), რომლებიც სისტემის ენტროპიას ამცირებენ (delta, start text, S, end text, start subscript, start text, ს, ი, ს, ტ, ე, მ, ა, end text, end subscript, is less than, 0), დაბალ ტემპერატურაზე სპონტანურად მიმდინარეობენ.
 • ენდოთერმული რეაქციები (delta, start text, H, end text, start subscript, start text, ს, ი, ს, ტ, ე, მ, ა, end text, end subscript, is greater than, 0), რომლებიც სისტემის ენტროპიას ზრდიან (delta, start text, S, end text, start subscript, start text, ს, ი, ს, ტ, ე, მ, ა, end text, end subscript, is greater than, 0), სპონტანურად მიმდინარეობენ მაღალ ტემპერატურაზე.
შეგიძლიათ, გაიხსენოთ რომელიმე რეაქცია თქვენი ყოველდღური ცხოვრებიდან, რომელიც სპონტანურად მიმდინარეობს რაიმე კონკრეტულ ტემპერატურაზე და არა — ყველაზე?

მაგალითი 1: ყინულის დნობის delta, start text, G, end text-ს გამოთვლა

წყალში არსებული სამი ყინულის კუბის დნობა სარკისებრ ზედაპირზე.
რა ტემპერატურაზე (თუ რომელიმეზე) არის ყინულის დადნობა სპონტანური პროცესი? ყინულის კუბიკების ფოტო წყარო: flickr, CC BY 2,0.
მოდით, განვიხილოთ მაგალითი, რომელიც პროცესის სპონტანურობაზე ტემპერატურის გავლენას განიხილავს. წყლის დნობის ენთალპიას და ენტროპიას შემდეგი მნიშვნელობები აქვს:
delta, start subscript, start text, დ, ნ, ო, ბ, ა, end text, end subscript, start text, H, end text, equals, 6, comma, 01, start fraction, start text, კ, ჯ, end text, divided by, start text, მ, ო, ლ, negative, r, x, n, end text, end fraction
delta, start subscript, start text, დ, ნ, ო, ბ, ა, end text, end subscript, start text, S, end text, equals, 22, comma, 0, start fraction, start text, ჯ, end text, divided by, start text, მ, ო, ლ, negative, r, x, n, end text, dot, start text, K, end text, end fraction
რა არის ყინულის დნობის delta, start text, G, end text 20, degrees, start text, C, end text-ზე?
ეს პროცესი გულისხმობს წყლის მყარიდან თხევად მდგომარეობაში გადასვლას:
start text, H, end text, start subscript, 2, end subscript, start text, O, end text, left parenthesis, მ, ყ, ა, რ, ი, right parenthesis, right arrow, start text, H, end text, start subscript, 2, end subscript, start text, O, end text, left parenthesis, თ, ხ, ე, ვ, ა, დ, ი, right parenthesis
ამ ამოცანისთვის შეგვიძლია, გამოვიყენოთ შემდეგი განტოლება, რომ გამოვთვალოთ delta, start text, G, end text, start subscript, start text, r, x, n, end text, end subscript:
delta, start text, G, end text, equals, delta, start text, H, end text, minus, start text, T, end text, delta, start text, S, end text
საბედნიეროდ, ამ პროცესის delta, start text, H, end text და delta, start text, S, end text უკვე ვიცით! უნდა შევამოწმოთ ჩვენი ერთეულები, ანუ, უნდა დავრწმუნდეთ, რომ ენტროპიას და ენთალპიას ენერგიის ერთი და იგივე ერთეულები აქვთ და ტემპერატურა კელვინებში უნდა გადავიყვანოთ:
start text, T, end text, equals, 20, degrees, start text, C, end text, plus, 273, equals, 293, start text, K, end text
თუ ჩვენს განტოლებაში delta, start text, H, end text-ის, start text, T, end text-ს, და delta, start text, S, end text-ის მნიშვნელობებს შევიტანთ, მივიღებთ:
ΔG=ΔHTΔS=6,01კჯმოლ-rxn(293K)(0,022კჯმოლ-rxnK)=6,01კჯმოლ-rxn6,45კჯმოლ-rxn=0,44კჯმოლ-rxn\begin{aligned} \Delta \text G &= \Delta \text H - \text{T}\Delta \text S \\ \\ &= 6{,}01 \dfrac{\text{კჯ}}{\text{მოლ-rxn}}-(293\,\cancel{\text K})(0{,}022\,\dfrac{\text{კჯ}}{\text{მოლ-rxn}\cdot \cancel{\text K})} \\ \\ &= 6{,}01\, \dfrac{\text{კჯ}}{\text{მოლ-rxn}}-6{,}45\, \dfrac{\text{კჯ}}{\text{მოლ-rxn}}\\ \\ &= -0{,}44 \, \dfrac{\text{კჯ}}{\text{მოლ-rxn}}\end{aligned}
რადგანაც delta, start text, G, end text უარყოფითია, ვიწინასწარმეტყველებთ, რომ ყინული 20, degrees, start text, C, end text-ზე სპონტანურად დნება. თუ თქვენთვის ეს შედეგი დამაჯერებელი არაა, სჯობს, თქვენით შეამოწმოთ!
ცოდნის შემოწმება: რა არის ყინულის დნობის delta, start text, G, end text minus, 10, degrees, start text, C, end text?-ზე?

მოდით, წინასწარ ვნახოთ, კიდევ სად შეიძლება delta, start text, G, end text-ს გამოყენება:

შეგეძლოს, გამოითვალო delta, start text, G, end text, ძალიან გამოსადეგია, როცა ლაბორატორიაში ექსპერიმენტის მოფიქრებას ცდილობ! ჩვენ ხშირად გვჭირდება, ვიცოდეთ, თუ რომელი მიმართულებით წარიმართება რეაქცია კონკრეტულ ტემპერატურაზე, განსაკუთრებით მაშინ, თუ კონკრეტული პროდუქტის მიღება გვსურს. დიდი ალბათობით, გვინდა ხოლმე, რომ რეაქცია პირდაპირი მიმართულებით წარიმართოს (მიმართულება, რომლის შედეგადაც საბოლოო ნივთიერებას ვიღებთ), მაგრამ რთულია, შეეწინააღმდეგო დადებით delta, start text, G, end text-ს!
თერმოდინამიკა ქიმიის სხვა სფეროებსაც უკავშირდება, მაგალითად:

შეჯამება

 • თერმოდინამიკის მეორე კანონის მიხედვით, სპონტანური პროცესები ყოველთვის ზრდიან სამყაროს ენტროპიას: delta, start text, S, end text, start subscript, start text, ს, ა, მ, ყ, ა, რ, ო, end text, end subscript, equals, delta, start text, S, end text, start subscript, start text, ს, ი, ს, ტ, ე, მ, ა, end text, end subscript, plus, delta, start text, S, end text, start subscript, start text, გ, ა, რ, ე, მ, ო, end text, end subscript, is greater than, 0
 • მუდმივ ტემპერატურასა და წნევაზე გიბსის თავისუფალი ენერგიის ცვლილება გამოისახება შემდეგნაირად: delta, start text, G, end text, equals, delta, start text, H, end text, minus, start text, T, end text, delta, start text, S, end text.
 • როცა delta, start text, G, end text უარყოფითია, პროცესი წარიმართება სპონტანურად და მას დავუძახებთ ეგზერგონულს.
 • delta, start text, H, end text-ის და delta, start text, S, end text-ს ნიშნების მიხედვით, პროცესის სპონტანურობა შეიძლება შეიცვალოს სხვადასხვა ტემპერატურაზე.

სცადე!

შემდეგი რეაქციისთვის delta, start text, H, end text, start subscript, start text, r, x, n, end text, end subscript, equals, minus, 120, start fraction, start text, კ, ჯ, end text, divided by, start text, მ, ო, ლ, negative, r, x, n, end text, end fraction and delta, start text, S, end text, start subscript, start text, r, x, n, end text, end subscript, equals, minus, 150, start fraction, start text, ჯ, end text, divided by, start text, მ, ო, ლ, negative, r, x, n, end text, dot, start text, K, end text, end fraction:
2, start text, N, O, end text, left parenthesis, ა, ი, რ, right parenthesis, plus, start text, O, end text, start subscript, 2, end subscript, left parenthesis, ა, ი, რ, right parenthesis, right arrow, 2, start text, N, O, end text, start subscript, 2, end subscript, left parenthesis, ა, ი, რ, right parenthesis
რა ტემპერატურაზე წარიმართება ეს რეაქცია სპონტანურად?
შენიშვნა: გახსოვდეთ, შეგვიძლია, ვივარაუდოთ, რომ delta, start text, H, end text-ის და delta, start text, S, end text-ს მნიშვნელობები ტემპერატურაზე დამოკიდებული არაა.
აირჩიეთ 1 პასუხი: