ძირითადი მასალა

თემა: თერმოდინამიკა

ისწავლეთ
ისწავლეთ

ამ თემის შესახებ

თერმოდინამიკა შეისწავლის სითბოსა („თერმო") და მუშაობას („დინამიკა"). ჩვენ შევისწავლით ენერგიის გადაცემას ქიმიური და ფიზიკური პროცესების დროს. ასევე შევისწავლით, როგორ განვსაზღვროთ, რომელ პროცესთან გვაქვს საქმე და როგორ შედეგს უნდა ველოდოთ. ამ სახელმძღვანელოში განხილულია თერმოდინამიკის კანონები, შინაგანი ენერგია, მუშაობა, სითბო, PV დიაგრამები, ენთალპია, ჰესის კანონი, ენტროპია და გიბსის თავისუფალი ენერგია.