ძირითადი მასალა

თემა: ბირთვული ქიმია

ისწავლეთ

ამ თემის შესახებ

ძველი დროის ალქიმიკოსები უშედეგოდ ცდილობდნენ სხვადასხვა ნივთიერებების ოქროდ გადაქცევას. აღმოჩნდა, რომ ერთადერთი გზა, რომლითაც შეგიძლია, ერთი ელემენტი მეორედ გადააქციო, არის ბირთვული ქიმია. ბირთვული რეაქციები ცვლიან ატომბირთვის აღნაგობას და ეს პროცესი ბევრი რამეში გამოიყენება.