თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

თემა 3: ატომების ელექტრონული აგებულება

ამ თემის შესახებ

ცნობილია რომ ნივთერება შედგება ატომებისგან, მაგრამ თვითონ ატომი რისგან არის აგებული? ქიმიკოსები ატომის სტრუქტურას სხვადასხვა მოდელით გამოსახავენ. ამ თავში განვიხილავთ ბორის ატომის აგებულების მოდელს, ფოტოელექტრონულ ეფექტს, შთანთქმასა და გამოსხივებას, კვანტურ რიცხვებსა და ელექტრონულ კონფიგურაციას.

როგორ გაიგეს მეცნიერებმა ატომის სტრუქტურისა და აღნაგობის შესახებ და როგორ აღმოაჩინეს სუბატომური ნაწილაკები? რა თქმა უნდა, ჯადოსნური გამოსხივებით (ვხუმრობთ!). ამ თავში ჩვენ განვიხილავთ ბევრ ძალიან მაგარ სამეცნიერო ექსპერიმენტს, რომლებმაც მოგვიყვანეს ატომის სტრუქტურის თანამედროვე აღქმამდე.
ბორის ატომური თეორია არ არის მოსაწყენი! მართალია, ის არ მუშაობს ატომებისთვის, რომლებსაც ერთზე მეტი ელექტრონი აქვთ, მაგრამ ბორის მოდელი მაინც კარგად გამოსახავს წყალბადის გამოსხივების სპექტრს.

ისწავლეთ

ამ ტუტორიალში სალი და ჯეი გასწავლიან ელექტრონული კონფიგურაციის ჩაწერას.