თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

კურსი: ქიმია > თემა 2

გაკვეთილი 3: მალიმიტირებელი რეაგენტის სტექიომეტრია

მალიმიტირებელი რეაგენტის სტექიომეტრია

ამისთვის დაგჭირდება: კალკულატორი,პერიოდულობის სისტემა

ამოცანა

მოცემულია შემდეგი ქიმიური რეაქცია:
Cu+2AgNO32Ag+Cu(NO3)2
რამდენი გრამი Ag მიიღება 5,00 გ Cu-ისა და 1.00 გ AgNO3-სგან?
  • თქვენი პასუხი უნდა იყოს
  • მთელი რიცხვი, როგორიცაა 6
  • ზუსტი ათწილადი, მაგალითად 0.75
  • გამარტივებული წესიერი წილადი, მაგალითად 3/5
  • გამარტივებული არაწესიერი წილადი, მაგალითად 7/4
  • შერეული რიცხვი, როგორიცაა 1 3/4
გრამი (დაამრგვალეთ სამი თანრიგის სიზუსტით)