If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

თუ ვებფილტრს იყენებთ, დარწმუნდით, რომ *.kastatic.org და *.kasandbox.org დომენები არ არის დაბლოკილი.

ძირითადი მასალა

ქიმია

კურსი: ქიმია > თემა 2

გაკვეთილი 3: მალიმიტირებელი რეაგენტის სტექიომეტრია

გრავიმეტრული ანალიზი და დალექვითი გრავიმეტრია

დალექვითი გრავიმეტრიის განსაზღვრება, ორი მარილის შემცველი ხსნარის სისუფთავის დადგენის მაგალითი.

რა არის დალექვითი გრავიმეტრია?

დალექვითი გრავიმეტრია არის ანალიზური მეთოდი, რომელიც იყენებს დალექვის რეაქციას ხსნარში იონების ერთმანეთისაგან გამოსაცალკევებლად. ქიმიკატს, რომელსაც ვამატებთ დალექვის გამოწვევისთვის, დამლექავი ან დამლექავი რეაგენტი ეწოდება. მყარი ნალექი გაფილტვრის საშუალებით შეგვიძლია გამოვაცალკევოთ სითხისგან და მყარ მასას, გათანაბრებულ რეაქციასთან ერთად, გამოვიყენებთ ხსნარში იონური ნაერთების კონცენტრაციის დასადგენად. ხანდახან შეიძლება, დალექვით გრავიმეტრიას უბრალოდ გრავიმეტრული ანალიზი უწოდონ, რაც ანალიზური მეთოდების უფრო ფართო კლასია, რომელიც მოიცავს დალექვით გრავიმეტრიას და აორთქლებით გრავიმეტრიას. თუ გსურს, რომ გაიგო მეტი ზოგადად გრავიმეტრულ ანალიზზე, იხილე ეს სტატია გრავიმეტრული ანალიზის და აორთქლებითი გრავიმეტრიის შესახებ.
ამ სტატიაში ჩვენ განვიხილავთ მაგალითს იმისა, თუ როგორ ვიპოვოთ ხსნადი იონური ნაერთის რაოდენობა დალექვითი გრავიმეტრიის გამოყენებით. ჩვენს ექსპერიმენტში, ასევე, განვიხილავთ ხშირად დაშვებულ შეცდომებს, რადგანაც ხანდახან ლაბორატორიაში საქმეები ისე არ მიდის, როგორც წარმოგვიდგენია და კარგი იქნება, თუ სუპერ მომზადებულები ვიქნებით!
მარცხნიდან მარჯვნივ, 3 სხვადასხვა უხსნადი ვერცხლის მარილის ნალექია სინჯარებში. მარცხნივ მოყვითალო ფერისაა ერთვალენტიანი ვერცხლის იოდიდი, შუაშია კრემისფერი ფერის ერთვალენტიანი ვერცხლის ბრომიდი, ხოლო მარჯვნივ - თეთრი ფერის ერთვალენტიანი ვერცხილს ქლორიდი.
ვერცხლის ხსნადი მარილები, როგორიცაა ერთვალენტიანი ვერცხლის ნიტრატი, შეგვიძლია, გამოვიყენოთ, როგორც დამლექავი რეაგენტი, რათა განვსაზღვროთ ნიმუშში არსებული ჰალოგენიდ-იონების რაოდენობა. ნალექის მასა მიგვითითებს ჰალოგენიდ-იონების კონცენტრაციაზე ხსნარში, ფერით კი ვერცხლის სხვადასხვა მარილების გარჩევა შეგვიძლია. ეს სურათი გვიჩვენებს სინჯარებს, რომლებშიცაა მოყვითალო start text, A, g, I, end text (მარცხნივ, მოკრემისფრო start text, A, g, B, r, end text (შუაში) და თეთრი start text, A, g, C, l, end text (მარჯვნივ) ვერცხლის ნალექების ფოტო Cychr-ის ფოტო ვიკიპედიადან, CC BY 3,0

მაგალითი: განსაზღვრე სისუფთავე ნარევისა, რომელიც შეიცავს start text, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript-ს და start text, N, a, N, O, end text, start subscript, 3, end subscript-ს

ოჰ, არა! ჩვენმა ხანდახან გამოუსადეგარმა ლაბ-ასისტენტმა იგორმა ისევ აურია ერთმანეთში ქიმიკატები (მართალია, ბევრი თეთრი კრისტალური მყარი ნივთიერება ურთიერთჩანაცვლებადს ჰგავს, მაგრამ, სწორედ ამიტომაა მნიშვნელოვანი იარლიყების კითხვა!).
არევის შედეგად ჩვენ გვაქვს 0, comma, 7209, start text, გ, end text იდუმალი ნარევი, რომელიც შეიცავს start text, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript-ს და start text, N, a, N, O, end text, start subscript, 3, end subscript-ს. ჩვენ გვინდა, განვსაზღვროთ ჩვენს ნარევში არსებული თითოეული ნაერთის ფარდობითი მოცულობა. ჩვენი ნარევი მთლიანადაა წყალში გახსნილი. ჩვენ ვამატებთ დამლექავი რეაგენტის, ერთვალენტიანი ვერცხლის ნიტრატს, start text, A, g, N, O, end text, start subscript, 3, end subscript, left parenthesis, თ, ხ, ე, ვ, ა, დ, ი, right parenthesis-ს და ვაკვირდებით ნალექის, start text, A, g, C, l, end text, left parenthesis, მ, ყ, ა, რ, ი, right parenthesis-ს ჩამოყალიბებას. როცა ნალექი გავფილტრეთ და გავაშრეთ, ვნახეთ, რომ მყარი ნივთიერების მასაა 1, comma, 032, start text, გ, რ, end text.
როგორია start text, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript-ის პროცენტური მასური წილი თავდაპირველ ნარევში?
ნებისმიერი გამოთვლა, რომელიც გრავიმეტრული ანალიზით კეთდება, არის სტექიომეტრული ამოცანა დამატებითი ნაბიჯებით. რადგანაც ეს სტექიომეტრული პრობლემაა, დავიწყებთ ქიმიური რეაქციის გათანაბრებით. ჩვენ გვაინტერესებს დალექვის რეაქცია start text, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript, left parenthesis, თ, ხ, ე, ვ, ა, დ, ი, right parenthesis-სა და start text, A, g, N, O, end text, start subscript, 3, end subscript, left parenthesis, თ, ხ, ე, ვ, ა, დ, ი, right parenthesis-ს შორის, როცა ჭარბად გვაქვს start text, A, g, N, O, end text, start subscript, 3, end subscript, left parenthesis, თ, ხ, ე, ვ, ა, დ, ი, right parenthesis.
ალბათ, გახსოვს, რომ დალექვის რეაქცია ორმაგი ჩანაცვლების ტიპის რექციაა, რაც ნიშნავს, რომ შეგვიძლია, განვსაზღვროთ მიღებული პროდუქტები რეაგენტების ანიონების (ან კათიონების) ადგილების გაცვლით. თუ დაგვჭირდა, შეგვიძლია ხსნადობის წესები გავიხსენოთ და შემდეგ გავათანაბროთ რეაქცია. ამ ამოცანაში უკვე ვიცით რა არის ნალექი - start text, A, g, C, l, end text, left parenthesis, მ, ყ, ა, რ, ი, right parenthesis. ეს ნიშნავს, რომ უნდა ამოივცნოთ მეორე პროდუქტი - start text, M, g, left parenthesis, N, O, end text, start subscript, 3, end subscript, right parenthesis, start subscript, 2, end subscript, left parenthesis, თ, ხ, ე, ვ, ა, დ, ი, right parenthesis და დავრწმუნდეთ, რომ მთლინი რეაქცია გათანაბრებულია. მიღებული გათანაბრებული ქიმიური რეაქციაა:
start text, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript, left parenthesis, თ, ხ, ე, ვ, ა, დ, ი, right parenthesis, plus, 2, start text, A, g, N, O, end text, start subscript, 3, end subscript, left parenthesis, თ, ხ, ე, ვ, ა, დ, ი, right parenthesis, right arrow, 2, start text, A, g, C, l, end text, left parenthesis, მ, ყ, ა, რ, ი, right parenthesis, plus, start text, M, g, left parenthesis, N, O, end text, start subscript, 3, end subscript, right parenthesis, start subscript, 2, end subscript, left parenthesis, თ, ხ, ე, ვ, ა, დ, ი, right parenthesis
გათანაბრებული რეაქცია გვიჩვენებს, რომ ყოველი 1, start text, მ, ო, ლ, ი, space, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript, left parenthesis, თ, ხ, ე, ვ, ა, დ, ი, right parenthesis-სგან (ესაა ნაერთი, რომლის რაოდენობაც უნდა გავიგოთ) მივიღოთ 2, start text, მ, ო, ლ, ი, space, A, g, C, l, end text, left parenthesis, მ, ყ, ა, რ, ი, right parenthesis, ანუ ჩვენი ნალექი. ჩვენ გამოვიყენებთ მოლურ თანაფარდობას, რათა გადავიყვანოთ start text, A, g, C, l, end text, left parenthesis, მ, ყ, ა, რ, ი, right parenthesis-ს მოლები start text, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript, left parenthesis, თ, ხ, ე, ვ, ა, დ, ი, right parenthesis-ს მოლებში. ასევე, გავაკეთებთ შემდეგ დაშვებებს:
  • მთლიანი ნალექი არის start text, A, g, C, l, end text, left parenthesis, მ, ყ, ა, რ, ი, right parenthesis. ჩვენთვის არაა სანერვიულო start text, N, a, N, O, end text, start subscript, 3, end subscript-სგან წარმოქმნილი რაიმე ნალექი.
  • ყველა start text, C, l, end text, start superscript, minus, end superscript, left parenthesis, თ, ხ, ე, ვ, ა, დ, ი, right parenthesis რეაქციაში შევიდა start text, A, g, C, l, end text, left parenthesis, s, right parenthesis-ის ჩამოსაყალიბებლად. სტექიომეტრიის პირობებში, უნდა დავრწმუნდეთ, რომ დამლექავი რეაგენტის start text, A, g, N, O, end text, start subscript, 3, end subscript, left parenthesis, თ, ხ, ე, ვ, ა, დ, ი, right parenthesis-ის ჭარბ რაოდენობას დავამატებთ, რათა start text, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript, left parenthesis, თ, ხ, ე, ვ, ა, დ, ი, right parenthesis-ში არსებული ყველა start text, C, l, end text, start superscript, minus, end superscript, left parenthesis, თ, ხ, ე, ვ, ა, დ, ი, right parenthesis რეაქციაში შევიდეს.
მოდი, ნაბიჯ-ნაბიჯ გავყვეთ მთლიან ამოხსნას!

ნაბიჯი 1: ნალექის, start text, A, g, C, l, end text, left parenthesis, მ, ყ, ა, რ, ი, right parenthesis-ის, მასა გადავიყვანოთ მოლებში

რადგანაც დავუშვით, რომ ნალექი მთლიანად start text, A, g, C, l, end text, left parenthesis, მ, ყ, ა, რ, ი, right parenthesis-ია, ჩვენ გამოვიყენებთ start text, A, g, C, l, end text-ის მოლეკულურ წონას ნალექის მასის მოლებში გადასაყვანად.
start text, A, g, C, l, negative, ი, ს, space, მ, ო, ლ, ე, ბ, ი, end text, left parenthesis, მ, ყ, ა, რ, ი, right parenthesis, equals, 1, comma, 032, start cancel, start text, გ, space, A, g, C, l, end text, end cancel, times, start fraction, 1, start text, მ, ო, ლ, ი, space, A, g, C, l, end text, divided by, 143, comma, 32, start cancel, start text, გ, space, A, g, C, l, end text, end cancel, end fraction, equals, 0, comma, 007201, start text, მ, ო, ლ, ი, space, A, g, C, l, end text, equals, 7, comma, 201, times, 10, start superscript, minus, 3, end superscript, start text, მ, ო, ლ, ი, space, A, g, C, l, end text

ნაბიჯი 2: გადავიყვანოთ ნალექის მოლები start text, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript-ის მოლებში

ჩვენ შეგვიძლია გადავიყვანოთ ნალექის, start text, A, g, C, l, end text, left parenthesis, მ, ყ, ა, რ, ი, right parenthesis-ის, მოლები start text, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript, left parenthesis, თ, ხ, ე, ვ, ა, დ, ი, right parenthesis-ის მოლებში გათანაბრებული რეაქციიდან მოლური თანაფარდობის გამოყენებით.
start text, M, g, C, l, negative, ი, ს, space, მ, ო, ლ, ე, ბ, ი, end text, start subscript, 2, end subscript, left parenthesis, ხ, ს, right parenthesis, equals, 7, comma, 201, times, 10, start superscript, minus, 3, end superscript, start cancel, start text, მ, ო, ლ, ი, space, A, g, C, l, end text, end cancel, times, start fraction, 1, start text, მ, ო, ლ, ი, space, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript, divided by, 2, start cancel, start text, მ, ო, ლ, ი, space, A, g, C, l, end text, end cancel, end fraction, equals, 3, comma, 600, times, 10, start superscript, minus, 3, end superscript, start text, მ, ო, ლ, ი, space, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript

ნაბიჯი 3: start text, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript-ის მოლები გადაიყვანეთ გრამებში

რადგანაც გვაინტერესებს თავდაპირველ ნარევში start text, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript-ის მასური წილი, start text, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript-ის მოლები გრამებში უნდა გადავიყვანოთ მოლეკულური წონის გამოყენებით.
start text, მ, ა, ს, ა, space, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript, equals, 3, comma, 600, times, 10, start superscript, minus, 3, end superscript, start cancel, start text, მ, ო, ლ, ი, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript, end cancel, times, start fraction, 95, comma, 20, start text, გ, რ, space, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript, divided by, 1, start cancel, start text, მ, ო, ლ, ი, space, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript, end cancel, end fraction, equals, 0, comma, 3427, start text, გ, რ, space, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript

ნაბიჯი 4: გამოვთვალოთ start text, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript-ის მასური წილი თავდაპირველ ნარევში

თავდაპირველ ნარევში start text, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript-ის მასური წილი შეგვიძლია, გამოვთვალოთ start text, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript-ის წონის თანაფარდობის საშუალებით მე-3 ნაბიჯიდან და ნარევის მასის გამოყენებით.
start text, მ, ა, ს, უ, რ, ი, space, წ, ი, ლ, ი, space, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript, equals, start fraction, 0, comma, 3427, start text, გ, რ, space, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript, divided by, 0, comma, 7209, start text, გ, რ, space, ნ, ა, რ, ე, ვ, ი, end text, end fraction, times, 100, percent, equals, 47, comma, 54, percent, start text, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript, start text, ნ, ა, რ, ე, ვ, შ, ი, end text, space, space, space, space, space, space, start text, left parenthesis, მ, ა, დ, ლ, ო, ბ, ა, comma, space, ი, გ, ო, რ, !, right parenthesis, end text
მოკლე გზა: ჩვენ შეგვეძლო, გაგვეერთიანებინა ნაბიჯები 1-დან 3-ის ჩათვლით ერთ გამოთვლაში, რაც მოიცავს ერთეულების ყურადღებიან შემოწმებას, რათა ყველაფერი წესისა და რიგის მიხედვით გაბათილდეს:
start text, მ, ა, ს, ა, space, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript, equals, start underbrace, 1, comma, 032, start cancel, start text, გ, რ, space, A, g, C, l, end text, end cancel, times, start fraction, 1, start cancel, start text, მ, ო, ლ, ი, space, A, g, C, l, end text, end cancel, divided by, 143, comma, 32, start cancel, start text, გ, რ, space, A, g, C, l, end text, end cancel, end fraction, end underbrace, times, start underbrace, start fraction, 1, start cancel, start text, მ, ო, ლ, ი, space, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript, end cancel, divided by, 2, start cancel, start text, მ, ო, ლ, ი, space, A, g, C, l, end text, end cancel, end fraction, end underbrace, times, start underbrace, start fraction, 95, comma, 20, start cancel, start text, გ, რ, space, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript, end cancel, divided by, 1, start cancel, start text, მ, ო, ლ, ი, space, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript, end cancel, end fraction, end underbrace, equals, 0, comma, 3427, start text, =, გ, რ, space, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript
space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, start text, ნ, ა, ბ, ი, ჯ, ი, space, 1, colon, end text, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, start text, ნ, ა, ბ, ი, ჯ, ი, space, 2, colon, end text, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, start text, ნ, ა, ბ, ი, ჯ, ი, space, 3, colon, end text
space, space, space, space, space, space, space, space, start text, ი, პ, ო, ვ, ე, space, A, g, C, l, negative, ი, ს, space, მ, ო, ლ, ი, end text, space, space, space, space, space, start text, გ, ა, მ, ო, ი, ყ, ე, ნ, ე, space, მ, ო, ლ, უ, რ, ი, space, თ, ა, ნ, ა, ფ, ა, რ, დ, ო, ბ, ა, end text, space, space, space, space, space, space, start text, ი, პ, ო, ვ, ე, space, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript, space, გ, რ, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space

შეცდომების პოტენციური წყაროები

ჩვენ ვიცით, როგორ გამოვიყენოთ სტექიომეტრია დალექვითი გრავიმეტრიის ექსპერიმენტის შედეგების გასაანალიზებლად. თუ ლაბორატორიაში გრავიმეტრულ ანალიზს აკეთებ, შეიძლება შენიშნო, რომ ბევრ რამეს შეუძლია შენი ექსპერიმენტის შედეგებზე (და, აქედან გამომდინარე, შენს გამოთვლებზე) გავლენის მოხდენა. ხშირი გართულებებია:
  • ლაბორატორიული შეცდომები, მაგალითად, არ გავაშრეთ ნალექი ბოლომდე
  • სტექიომეტრული შეცდომები, არ გავათანაბრეთ დალექვის რეაქცია ან არ დავამატეთ ჭარბი start text, A, g, N, O, end text, start subscript, 3, end subscript, left parenthesis, თ, ხ, ე, ვ, ა, დ, ი, right parenthesis
რა დაემართებოდა ჩვენს შედეგებს ზემოთ მოცემულ სიტუაციებში?
ვაკუუმიანი ერლენმაიერის კოლბა შუშის ყელით, შიგნით მოთავსებულია ყვითელი მყარი ნივთიერება. კოლბა 1/3-ზე სავსეა ღია ამღვრეული მოყვითალო სუპერნატანტით.
ჩვენ შეგვიძლია, გამოვიყენოთ ვაკუუმიანი ფილტრაციის მოწყობილობა, ისეთი, როგორიც ზემოთაა ნაჩვენები, რათა ნალექი და სუპერნატანტი განვაცალკვეოთ დალექვითი გრავიმეტრული ექსპერიმენტის დროს.სურათი სურათი OpenStax Chemistry-დან, CC BY 4,0

სიტუაცია 1: ნალექი ბოლომდე არ გამშრალა

შეიძლება ლაბორატორიაში დრო სწრაფად გავიდა, ან გაფილტვრის ვაკუუმიანმა მოწყობილობამ საკმარისი ვაუკუუმი არ შექმნა. პრობლემას ქმნის ის, რომ საკმაოდ ძნელია წყლის ბოლომდე გამოდევნა ტიპიური ორგანული გამხსნელებისგან განსხვავებით, რადგანაც წყალს ფარდობითად მაღალი დუღილის წერტილი აქვს და ტენდენცია, რომ შექმნას წყალბადური ბმები ყოველთვის, როცა ეს შესაძლებელია. მოდი, ვიფქროთ, რა გავლენას მოახდენდა დარჩენილი წყალი ჩვენს შედეგებზე.
თუ ჩვენი ნალექი ბოლომდე არ გამშრალა მაშინ, როცა მასა გავზომეთ, ვიფიქრებთ, რომ იმაზე მეტი start text, A, g, C, l, end text, left parenthesis, მ, ყ, ა, რ, ი, right parenthesis გვაქვს, ვიდრე ეს სინამდვილეშია (რადგანაც ვზომავთ start text, A, g, C, l, end text, left parenthesis, მ, ყ, ა, რ, ი, right parenthesis-ის და ნარჩენი წყლის მასას ერთად). start text, A, g, C, l, end text, left parenthesis, მ, ყ, ა, რ, ი, right parenthesis-ის უფრო მაღალი წონის მიღების შედეგად, 1 ნაბიჯში start text, A, g, C, l, end text, left parenthesis, მ, ყ, ა, რ, ი, right parenthesis-ის მეტი მოლის გადაკონვერტირებამდე მიგვიყვანს, რაც, თავის მხრივ, მიგვიყვანს ჩვენს ნარევში start text, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript, left parenthesis, მ, ყ, ა, რ, ი, right parenthesis-ის მეტი მოლის გადაკონვერტირებამდე. ბოლო ნაბიჯში მივიღებთ start text, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript, left parenthesis, მ, ყ, ა, რ, ი, right parenthesis-ის იმაზე უფრო მაღალ მაჩვენებელს, ვიდრე ეს სინამდვილეშია.
ლაბორატორიის რჩევა: თუ დრო გაქვთ, ნიმუშში წყლის შემოწმების ერთ-ერთი გზაა მასის ხელახალი შემოწმება გაშრობის პროცეს განმავლობაში, რათა დარწმუნდეთ, რომ დიდი ხნით გაშრობის შემდეგაც მასა არ გეცვლებათ. ამას ჰქვია მუდმივ მასამდე გაშრობა და, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ გვაძლევს გარანტიას, რომ ჩვენი ნიმუში მთლიანად მშრალია, ნამდვილად გვეხმარება! ასევე, შეგიძლიათ, მოურიოთ ნიმუშს გაშრობისას, რათა კოლტები გატეხოთ და გაზარდოთ ზედაპირის ფართობი, თუმცა ფრთხილად იყავით, რომ ფილტრის ქაღალდი არ გაიხეს!

სიტუაცია 2: დაგვავიწყდა რეაქციის გათანაბრება!

გახსოვს, უფრო ადრე ვთქვით, რომ გრავიმეტრული ანალიზი სინამდვილეში სტექიომეტრული ამოცანაა? ეს ნიშნავს, რომ გაუთანაბრებელმა რეაქციამ შეიძლება ჩვენი გამოთვლები არიოს. ამ სცენარში, ჩვენ გამოვიყენებდით სტექიომეტრულ კოეფიციენტებს გაუთანაბრებელი რეაქციიდან:
start text, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript, left parenthesis, თ, ხ, right parenthesis, plus, start text, A, g, N, O, end text, start subscript, 3, end subscript, left parenthesis, თ, ხ, right parenthesis, right arrow, start text, A, g, C, l, end text, left parenthesis, მ, ყ, right parenthesis, plus, start text, M, g, left parenthesis, N, O, end text, start subscript, 3, end subscript, right parenthesis, start subscript, 2, end subscript, left parenthesis, თ, ხ, right parenthesis, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, left parenthesis, start text, start color #e84d39, გ, ა, ფ, რ, თ, ხ, ი, ლ, ე, ბ, ა, end color #e84d39, colon, space, ა, რ, ა, ა, space, გ, ა, თ, ა, ნ, ა, ბ, რ, ე, ბ, უ, ლ, ი, end text, !, right parenthesis
ეს გამოთვლა გვეუბნება (არასწორად!), რომ start text, A, g, C, l, end text, left parenthesis, მ, ყ, ა, რ, ი, right parenthesis-ის ყოველ მიღებულ მოლზე შეგვიძლია, ვივარაუდოთ, რომ მოდის საწყისი ნარევიდან start text, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript-ის 1 მოლი. როცა გამოვიყენებთ სტექიომეტრულ ფარდობას start text, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript-ის მასის დასათვლელად, მივიღებთ:
start text, მ, ა, ს, ა, space, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript, equals, 1, comma, 032, start cancel, start text, გ, რ, space, A, g, C, l, end text, end cancel, times, start fraction, 1, start cancel, start text, მ, ო, ლ, ი, space, A, g, C, l, end text, end cancel, divided by, 143, comma, 32, start cancel, start text, გ, რ, space, A, g, C, l, end text, end cancel, end fraction, times, start underbrace, start fraction, 1, start cancel, start text, მ, ო, ლ, ი, space, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript, end cancel, divided by, start color #01a995, 1, end color #01a995, start cancel, start text, მ, ო, ლ, ი, space, A, g, C, l, end text, end cancel, end fraction, end underbrace, times, start fraction, 95, comma, 20, start cancel, start text, გ, რ, space, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript, end cancel, divided by, 1, start cancel, start text, მ, ო, ლ, ი, space, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript, end cancel, end fraction, equals, 0, comma, 6854, start text, გ, რ, space, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript
space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, start color #01a995, start text, ა, რ, ა, ს, წ, ო, რ, ი, space, მ, ო, ლ, უ, რ, ი, space, თ, ა, ნ, ა, ფ, ა, რ, დ, ო, ბ, ა, !, end text, end color #01a995, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space
ჩვენ გამოვთვალეთ, რომ ჩვენს ნარევში start text, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript-ის მასა სწორ რაოდენობაზე ორჯერ მეტია! ეს მიგვიყვანს start text, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript-ის მასური წილის 2-ჯერ გაზრდამდე:
მასური წილი MgCl2=0,6854გრ MgCl20,7209გრ ნარევი×100%=95,08%MgCl2ნარევში   (შეადარე 47,54%-ს !!)

სიტუაცია 3; დაამატე ჭარბი start text, A, g, N, O, end text, start subscript, 3, end subscript, left parenthesis, თ, ხ, ე, ვ, ა, დ, ი, right parenthesis

ბოლო სცენარში განვიხილავთ, რა მოხდებოდა, თუ არ დავამატებდით ჭარბ start text, A, g, N, O, end text, start subscript, 3, end subscript, left parenthesis, a, q, right parenthesis-ს. ვიცით, რომ ეს ცუდი იქნებოდა, რადგანაც თუ არ გვაქვს ჭარბი start text, A, g, N, O, end text, start subscript, 3, end subscript, left parenthesis, a, q, right parenthesis, ხსნარში გვექნება start text, C, l, end text, start superscript, minus, end superscript-ები, რომლებიც რეაქციაში არ შევლენ. ეს ნიშნავს, რომ start text, A, g, C, l, end text, left parenthesis, მ, ყ, ა, რ, ი, right parenthesis-ის მასა აღარ იქნება თავდაპირველ ნარევში არსებული start text, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript-ის მასის საზომი, რადგანაც არ დავითვლით start text, C, l, end text, start superscript, minus, end superscript-ებს, რომლებიც ჯერ კიდევ ხსნარში არიან. აქედან გამომდინარე, start text, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript-ის მასური წილი იმაზე ცოტა გვეგონება, ვიდრე არის თავდაპირველ ნარევში.
ამასთან დაკავშირებული და, ალბათ, უფრო მნიშვნელოვანი კითხვა, რასაც პასუხი გვინდა გავცეთ, არის:
როგორ დავრწმუნდეთ, რომ start text, A, g, N, O, end text, start subscript, 3, end subscript, left parenthesis, თ, ხ, ე, ვ, ა, დ, ი, right parenthesis-ს ჭარბად ვამატებთ?
ამაზე პასუხი რომ ვიცოდეთ, ძალიან დარწმუნებულები ვიქნებოდით საკუთარ გამოთვლებში! ამ ამოცანაში:
  • გვაქვს 0, comma, 7209, start text, გ, end text ნარევი, რომელიც შეიცავს რაღაც პროცენტ start text, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript-ს.
  • ასევე, ჩვენი გათანაბრებული რეაქციიდან ვიცით, რომ start text, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript-ის ყოველი მოლისთვის გვჭირდება მინიმუმ 2 მოლი start text, A, g, N, O, end text, start subscript, 3, end subscript, left parenthesis, თ, ხ, ე, ვ, ა, დ, ი, right parenthesis.
არაუშავს, თუკი start text, A, g, N, O, end text, start subscript, 3, end subscript, left parenthesis, თ, ხ, ე, ვ, ა, დ, ი, right parenthesis ჭარბად გვექნება, რადგანაც როცა ყველა start text, C, l, end text, start superscript, minus, end superscript რეაქციაში შევა, start text, A, g, N, O, end text, start subscript, 3, end subscript უბრალოდ ხსნარის ნაწილი იქნება, რომელიც შეგვეძლება, რომ გავფილტროთ.
თუ არ ვიცით, start text, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript-ის რამდენი მოლია საწყის ნარევში, როგორ გავიგოთ, რამდენი მოლი start text, A, g, N, O, end text, start subscript, 3, end subscript-ის დამატებაა საჭირო? ვიცით, რომ რაც უფრო მეტი მოლი start text, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript გვაქვს საწყის ნარევში, მით უფრო მეტი მოლი start text, A, g, N, O, end text, start subscript, 3, end subscript გვჭირდება. საბედნიეროდ, ჩვენ საკმარისი ინფორმაცია გვაქვს იმისთვის, რომ მოვემზადოთ ყველაზე ცუდი შემთხვევისთვის: როცა ჩვენი ნარევი არის 100, percent, start text, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript. ესაა start text, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript-ის ის მაქსიმალური რაოდენობა, რომელიც შეიძლება, რომ გვქონდეს, რაც ნიშნავს, რომ დაგვჭირდება ყველაზე მეტი start text, A, g, N, O, end text, start subscript, 3, end subscript.
მოდი, ვივარაუდოთ, რომ 100, percent, start text, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript გვაქვს. start text, A, g, N, O, end text, start subscript, 3, end subscript-ის რამდენი მოლი დაგვჭირდება? ეს კიდევ ერთი სტექიომეტრული პრობლემაა! start text, A, g, N, O, end text, start subscript, 3, end subscript-ის მოლების რაოდენობის გამოთვლა შეგვიძლია ნიმუშის მასის start text, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript-ის მოლებში გადაყვანით, მოლეკულური წონის გამოყენებით, შემდეგ კი start text, A, g, N, O, end text, start subscript, 3, end subscript-ის მოლებში გადაყვანით, მოლური თანაფარდობის გამოყენებით:
start text, მ, ო, ლ, ი, space, A, g, N, O, end text, start subscript, 3, end subscript, equals, 0, comma, 7209, start cancel, start text, გ, რ, space, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript, end cancel, times, start fraction, 1, start cancel, start text, მ, ო, ლ, ი, space, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript, end cancel, divided by, 95, comma, 20, start cancel, start text, გ, რ, space, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript, end cancel, end fraction, times, start fraction, 2, start text, მ, ო, ლ, ი, space, A, g, N, O, end text, start subscript, 3, end subscript, divided by, 1, start cancel, start text, მ, ო, ლ, ი, space, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript, end cancel, end fraction, equals, 1, comma, 514, times, 10, start superscript, minus, 2, end superscript, start text, მ, ო, ლ, ი, space, A, g, N, O, end text, start subscript, 3, end subscript
ეს შედეგი გვეუბნება, რომ მაშინაც კი, როცა არ ვიცით, რამდენი start text, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript გვაქვს ჩვენს ნარევში, თუ მინიმუმ 1, comma, 514, times, 10, start superscript, minus, 2, end superscript, start text, მ, ო, ლ, space, A, g, N, O, end text, start subscript, 3, end subscript-ს დავამატებთ, სანერვიულო არაფერი გვექნება!

შეჯამება

დალექვითი გრავიმეტრია არის გრავიმეტრული ანალიზის მეთოდი, რომელიც იყენებს დალექვის რეაქციას იონური ნაერთის კონცენტრაციის ან მასის დასათვლელად. მაგალითად, ჩვენ შეგვიძლია, დავუმატოთ ხსნარს start text, A, g, end text, start superscript, plus, end superscript, რათა გავიგოთ ისეთი ჰალოგენიდ-იონების რაოდენობა, როგორიცაა start text, B, r, end text, start superscript, minus, end superscript, left parenthesis, თ, ხ, ე, ვ, ა, დ, ი, right parenthesis. დალექვითი გრავიმეტრიის ექსპერიმენტებისა და გამოთვლების გამოსადგები რჩევებია:
  • რამდენჯერმე შეამოწმეთ სტექიომეტრია და დარწმუნდით, რომ რეაქცია გათანაბრებულია.
  • დარწმუნდით, რომ ნალექი გამშრალია და გაქვთ მუდმივი მასა.
  • დამლექავი რეაგენტი ჭარბი რაოდენობით დაამატეთ.

გასართობად!

დავუშვათ, რომ გვაქვს start text, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript-ისა და start text, N, a, C, l, end text-ის 0, comma, 4015, start text, გ, end text, რ-იანი ნარევი. ჩვენ დავამატეთ start text, A, g, N, O, end text, start subscript, 3, end subscript, left parenthesis, თ, ხ, ე, ვ, ა, დ, ი, right parenthesis ჭარბი რაოდენობით და გავიგეთ, რომ გვაქვს 1, comma, 032, start text, გ, end text, რ ნალექი, start text, A, g, C, l, end text, left parenthesis, მ, ყ, ა, რ, ი, right parenthesis.
რამდენი მოლი start text, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript და start text, N, a, C, l, end text გვქონდა საწყის ნარევში?
გამოსახეთ თქვენი პასუხი 4 მნიშვნელოვანი რიცხვის გამოყენებით.
start text, მ, ო, ლ, ი, space, M, g, C, l, end text, start subscript, 2, end subscript
start text, მ, ო, ლ, ი, space, N, a, C, l, end text

გსურთ, შეუერთდეთ დისკუსიას?

პოსტები ჯერ არ არის.
გესმით ინგლისური? დააწკაპუნეთ აქ და გაეცანით განხილვას ხანის აკადემიის ინგლისურენოვან გვერდზე.