ამისთვის დაგჭირდება: კალკულატორი,პერიოდულობის სისტემა

ამოცანა

What is the predicted shape of H, C, N based on valence shell electron pair repulsion (VSEPR) theory?
გთხოვთ, აირჩიეთ მოცემული ვარიანტებიდან ერთი.