თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

თემა 5: ქიმიური ბმები

ამ თემის შესახებ

მოლეკულებს ერთმანეთთნ წებოსავით აკავშირებს ქიმიური ბმები. ამ თავში ჩვენ შევისწავლით სხვადასხვა ტიპის ბმებს, ქიმიური ბმებისა და მოლეკულების გამოსახვის სხვადასხვა გზებს და ვნახავთ, თუ როგორ გავლენას ახდენენ ქიმიური ბმები ნივთიერებათა ძირითად თვისებებზე. ჩვენ ვისწავლით ელექტროუარყოფითობას, ლუისის ელექტრონულ ფორმულებს, VSEPR-ის თეორიას, ბმათა ჰიბრიდიზაციას, ასევე იონურ, კოვალენტურ და მეტალურ ბმებს.

ჩვენ ვერ ვხედავთ მოლეკულებს, მაგრამ ყოველთვის შეგვიძლია, გავამარტივოთ ისინი და გამოვსახოთ კალმით. ეს არის ქიმიის ენა, რომელსაც გვინდა, რომ კარგად გაეცნოთ. თქვენ ისწავლით, თუ როგორ დახატოთ ლუისის წერტილოვანი სტრუქტურები და რეზონანსული სტრუქტურები, როგორ მიანიჭოთ ფორმალური მუხტები და გააანალიზოთ მოლეკულებისა და იონების სივრცითი აგებულება VSEPR-ის თეორემის მიხედვით.

ისწავლეთ