მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:12:42
ენერგიის 0 ქულა
Studying for a test? Prepare with these 4 lessons on Kinetics.
See 4 lessons