ამისთვის დაგჭირდება: კალკულატორი,პერიოდულობის სისტემა

ამოცანა

Which of the following salts are expected to give an acidic solution when dissolved in water?
აირჩიეთ 1 პასუხი:
აირჩიეთ 1 პასუხი:
ამოხსენით 4 ამოცანა