ძირითადი მასალა
მჟავურობა და ფუძურობა, პროტონის კონცენტრაცია, pH სკალა და ბუფერები.
ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს
Amgen FoundationAmgen Foundation