ძირითადი მასალა

მცენარის ბიოლოგია

ამ თემის შესახებ

მცენარეები ერთი შეხედვით ცხოველებზე ნაკლებად კონტაქტურები არიან. მაგრამ სინამდვილეში მათ გარემოზე რეაგირების მრავალი საშუალება აქვთ, შეუძლიათ შეცვალონ ზრდის სიჩქარე ან თავისი ფიზიოლოგია არსებული რესურსების უკეთესად გამოყენების მიზნით. გაიგეთ მეტი მცენარეებსა და მათ პასუხზე გარემო პირობების მოქმედებაზე.
ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს
Amgen FoundationAmgen Foundation