ძირითადი მასალა
დიდი ბიოლოგიური მოლეკულების სახეობები. მონომერები, პოლიმერები, დეჰიდრატაციის სინთეზი და ჰიდროლიზი.