ძირითადი მასალა

კ & პ: ნეირონის დეპოლარიზაცია, ჰიპერპოლარიზაცია და მოქმედების პოტენციალები

პასუხი #AskKhanAcademy Fall Finals 2015-ის კითხვაზე.