ძირითადი მასალა

თემა: გენების რეგულაცია

ამ თემის შესახებ

თქვენი გენომი ათი ათასობით გენს შეიცავს. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ თქვენი უჯრედები ყველა ამ გენს ყოველთვის ავლენენ? რა თქმა უნდა, არა. ბაქტერიისნაირმა მარტივმა ორგანიზმმაც კი ფრთხილად უნდა დაარეგულიროს გენთა ექსპრესია, რათა დარწმუნდეს, რომ ყოველთვის სწორი გენები გამოვლინდება. გაიგეთ მეტი გენების „ჩართვა-გამორთვის" მექანიზმის შესახებ.
ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს Amgen Foundation