ძირითადი მასალა
ისტორიული ექსპერიმენტები: ალკაპტონურიის კვლევა გაროდის მიერ,  ბიდლისა და ტატუმის შრომები ნეიროსპორას მუტანტებზე.
დავალაგოთ:
ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს Amgen Foundation