ძირითადი მასალა
დნმ-ისა და რნმ-ის სტრუქტურები და ფუნქციები. ნუკლეოტიდები და პოლინუკლეოტიდები. ი-რნმ, რ-რნმ, ტ-რნმ, მი-რნმ და პი-რნმ.
დავალაგოთ:
ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს Amgen Foundation