ძირითადი მასალა

სახეობათა ამტანობის საზღვრები

აბიოტური (არაცოცხალი) ფაქტორები, რომლებიც ზემოქმედებენ იმაზე, თუ სად შეუძლიათ სახეობებს ცხოვრება.