ძირითადი მასალა
ტელომერები დამცავი "ქუდებია", რომლებიც ეუკარიოტების ქრომოსომებზეა წამოცმული. როგორ აგრძელებს ტელომერაზა ტელომერებს.
ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს
Amgen FoundationAmgen Foundation