ძირითადი მასალა
დნმ-პოლიმერაზასა და რეპლიკაციის სხვა ფერმენტების როლი. წამყვანი და ჩამორჩენილი ჯაჭვები, ოკაზაკის ფრაგმენტები.