ძირითადი მასალა

დნმ-ის რეპლიკაციის წესი: მესელსონ-სტალის ექსპერიმენტი

უმნიშვნელოვანესი ისტორიული ექსპერიმენტი, რომლითაც დნმ-ის რეპლიკაციის ნახევრად კონსერვატიული ბუნება დადგინდა.