მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:8:20
ენერგიის 0 ქულა
ემზადებით გამოცდისთვის? მოემზადეთ ამ 2 გაკვეთილის დახმარებით შემდეგ თემაზე: პერიოდულობის სისტემა
იხილეთ 2 გაკვეთილი
ვიდეოს აღწერა
განვიხილოთ პერიოდული სისტემის ჯგუფები. განვიხილოთ პერიოდული სისტემის ჯგუფები. მარტივად რომ შევხედოთ, ჯგუფები არის პერიოდული სისტემის სვეტები და მარტივად რომ შევხედოთ, ჯგუფები არის პერიოდული სისტემის სვეტები და მათი სტანდარტულად ჩაწერა შეგვიძლია გადანომვრით. ეს არის პირველი სვეტი, ანუ, პირველი ჯგუფი. მეორე სვეტი მესამე ჯგუფი, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე, მერვე, მეცხრე, მეათე ჯგუფი. მესამე ჯგუფი, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე, მერვე, მეცხრე, მეათე ჯგუფი. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 და 18. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 და 18. ალბათ, დაგაინტერესებთ, რა ხდება f-ბლოკის ელემენტების შემთხვევაში. ალბათ, დაგაინტერესებთ, რა ხდება f-ბლოკის ელემენტების შემთხვევაში. სწორად რომ დაგვეხატა პერიოდული სისტემა, ამ ყველაფერს — D ბლოკსა და P ბლოკს მარჯვნივ ჩავწევდით და ამ ყველაფერს — D ბლოკსა და P ბლოკს მარჯვნივ ჩავწევდით და ამ ყველაფერს — D ბლოკსა და P ბლოკს მარჯვნივ ჩავწევდით და F ბლოკის ელემენტებს გავუთავისუფლებდით ადგილს, მაგრამ მათ არ ვნომრავთ. საინტერესოა, რატომ უნდა ვუწოდებთ ამ სვეტებს ჯგუფებს? საინტერესოა, რატომ უნდა ვუწოდებთ ამ სვეტებს ჯგუფებს? საინტერესოა, რატომ უნდა ვუწოდებთ ამ სვეტებს ჯგუფებს? საინტერესოა, რატომ უნდა ვუწოდებთ ამ სვეტებს ჯგუფებს? პერიოდულ სისტემაში საინტერესო ის არის, რომ თითოეულ ჯგუფში ყველა ელემენტს ძირითადად-- პერიოდულ სისტემაში საინტერესო ის არის, რომ თითოეულ ჯგუფში ყველა ელემენტს ძირითადად-- ძალინ ბევრი გამონაკლისი არსებობს, მაგრამ ძირითადად-- ერთი სვეტის ელემენტებს ძალიან მსგავსი თვისებები აქვთ. ერთი სვეტის ელემენტებს ძალიან მსგავსი თვისებები აქვთ. ამის მიზეზი ისაა, რომ ერთი სვეტის, ანუ, ერთი ჯგუფის ელემენტებს გარეთა შრეზე ელექტრონების ერთნაირი რაოდენობა აქვთ. ერთი ჯგუფის ელემენტებს გარეთა შრეზე ელექტრონების ერთნაირი რაოდენობა აქვთ. მათ, როგორც წესი, ვალენტური ელექტრონების ერთნაირი რაოდენობა აქვთ. ვალენტური ელექტრონები და გარეთა შრეზე მყოფი ელექტრონები ძირითადად ერთმანეთს ემთხვევა, ვალენტური ელექტრონები და გარეთა შრეზე მყოფი ელექტრონები ძირითადად ერთმანეთს ემთხვევა, თუმცა ზოგჯერ მცირე განსხვავებებიც გვხვდება. ვალენტური ელექტრონები რეაქციაში შედის, ვალენტური ელექტრონები რეაქციაში შედის, ისინი ძირითადად გარე შრეზე არიან, თუმცა გამონაკლისებიც არსებობს. ისინი ძირითადად გარე შრეზე არიან, თუმცა გამონაკლისებიც არსებობს. ბევრი საინტერესო გამონაკლისი გვხვდება D ბლოკის გარდამავალ მეტალებში, თუმცა ძალიან დეტალურად არ განვიხილავთ. რამდენიმე ისეთ ჯგუფზე დავფიქრდეთ, რომლებზეც ბევრს გაიგებთ და ვნახოთ, რატომ რამდენიმე ისეთ ჯგუფზე დავფიქრდეთ, რომლებზეც ბევრს გაიგებთ და ვნახოთ, რატომ შედიან რეაქციაში ერთმანეთის მსგავსად. პირველი ჯგუფის შემთხვევაში-- წყალბადი ცოტა უცნაური ელემენტია, რადგან არ ცდილობს, რომ რვა ვალენტური ელექტრონი ჰქონდეს. არ ცდილობს, რომ რვა ვალენტური ელექტრონი ჰქონდეს. წყალბადს თავის პირველ შრეში, მხოლოდ ორი ელექტრონი უნდა, ჰელიუმის მსგავსად. წყალბადს თავის პირველ შრეში, მხოლოდ ორი ელექტრონი უნდა, ჰელიუმის მსგავსად. წყალბადი არის-- მას პირველი ჯგუფის ელემენტებთან იმაზე მეტი საერთო არ აქვს, ვიდრე მეორე ჯგუფის ელემენტებთან. მას პირველი ჯგუფის ელემენტებთან იმაზე მეტი საერთო არ აქვს, ვიდრე მეორე ჯგუფის ელემენტებთან. მას პირველი ჯგუფის ელემენტებთან იმაზე მეტი საერთო არ აქვს, ვიდრე მეორე ჯგუფის ელემენტებთან. წყალბადის გამოკლებით, პირველი ჯგუფის ელემენტებს ტუტე ლითონები ჰქვია. წყალბადის გამოკლებით, პირველ ჯგუფის ელემენტებს ტუტე ლითონები ჰქვია. წყალბადი ტუტე ლითონი არ არის. აი, ესენია ტუტე მეტალები. აი, ესენია ტუტე მეტალები. რატომ აქვთ მსგავსი რეაქციები და თვისებები? რატომ აქვთ მსგავსი რეაქციები და თვისებები? ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად მათ ელექტრონულ კონფიგურაციაზე უნდა დავფიქრდეთ. ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად მათ ელექტრონულ კონფიგურაციაზე უნდა დავფიქრდეთ. მაგალითად, ლითიუმის ელექტრონული კონფიგურაცია იგივე იქნება, რაც ჰელიუმის. მაგალითად, ლითიუმის ელექტრონული კონფიგურაცია იგივე იქნება, რაც ჰელიუმის. მაგალითად, ლითიუმის ელექტრონული კონფიგურაცია იგივე იქნება, რაც ჰელიუმის. მაგალითად, ლითიუმის ელექტრონული კონფიგურაცია იგივე იქნება, რაც ჰელიუმის. შემდეგ გადავდივართ მეორე შრეზე, 2s1-ზე. შემდეგ გადავდივართ მეორე შრეზე, 2s1-ზე. მას ერთი ვალენტური ელექტრონი აქვს. ერთი ელექტრონი აქვს გარეთა შრეზე. რა ხდება ნატრიუმის შემთხვევაში? ნატრიუმის ელექტრონული კონფიგურაცია იგივეა, რაც ნეონის. ნატრიუმის ელექტრონული კონფიგურაცია იგივეა, რაც ნეონის. შემდეგ გადადის 3s1-ზე. მოკლედ, ერთი ვალენტური ელექტრონი აქვს გარე შრეზე. მოკლედ, ერთი ვალენტური ელექტრონი აქვს გარე შრეზე. ყველა ამ ნარინჯისფერ ელემენტს ერთი ვალენტური ელექტრონი აქვს და ყველა ყველა ამ ნარინჯისფერ ელემენტს ერთი ვალენტური ელექტრონი აქვს და ყველა ცდილობს, ოქტეტის წესს მიაღწიოს, რაც ერთგვარი სტაბილურობის ნირვანაა ატომებისთვის. ცდილობსმ ოქტეტის წესს მიაღწიოს, რაც ერთგვარი სტაბილურობის ნირვანაა ატომებისთვის. ისინი ძალიან რეაქტიულები არიან და როცა რეაქციაში შედიან, ძირითადად ისინი ძალიან რეაქტიულები არიან და როცა რეაქციაში შედიან, ძირითადად კარგავენ გარე შრიდან ელექტრონს. ასეა საქმე. ეს ტუტე მეტალები ძალიან რეაქტიულებია. ძალიან მსგავსი თვისებები აქვთ — მბზინავები და რბილები არიან. ძალიან მსგავსი თვისებები აქვთ — მბზინავები და რბილები არიან. რადგან ასეთი რეაქტიულები არიან, ძნელია მათი ცალკე, სხვასთან რეაქციის გარეშე, პოვნა. რადგან ასეთი რეაქტიულები არიან, ძნელია მათი ცალკე, სხვასთან რეაქციის გარეშე, პოვნა. სხვა ჯგუფებზე გადავიდეთ. მარჯვნივ, მეორე ჯგუფში, ერთიანდებიან ტუტემიწა ლითონები. მარჯვნივ, მეორე ჯგუფში, ერთიანდებიან ტუტემიწა ლითონები. მარჯვნივ, მეორე ჯგუფში, ერთიანდებიან ტუტემიწა ლითონები. ტუტემიწა მეტალები ტუტემიწა მეტალები მათ ძალიან მსგავსი თვისებები აქვთ, რაც მათ ძალიან მსგავსი თვისებები აქვთ, რაც იმის დამსახურებაა, რომ ორი ვალენტური ელემენტი აქვთ გარე შრეზე. იმის დამსახურებაა, რომ ორი ვალენტური ელემენტი აქვთ გარე შრეზე. იმდენად რეაქტიულებიც არ არიან, როგორც ტუტე მეტალები. იმდენად რეაქტიულებიც არ არიან, როგორც ტუტე მეტალები. მოდით, დავწერ, ტუტემიწა მეტალები. მათთვის უფრო მარტივია ორი ელექტრონის დაკარგვა, ვიდრე ექვსის მიერთება, რომ რვა გამოვიდეს. მათთვის უფრო მარტივია ორი ელექტრონის დაკარგვა, ვიდრე ექვსის მიერთება, რომ რვა გამოვიდეს. ამის გამო ისინიც საკმაოდ რეაქტიული ელემენტებია. ისინი რეაქციაში ორი გარეთა ელექტრონის დაკარგვით შედიან. D ბლოკში გადასვლისას ხდება რაღაც საინტერესო. D ბლოკში გადასვლისას ხდება რაღაც საინტერესო. ეს ვისწავლეთ მაშინ, როცა ელექტრონების კონფიგურაციაზე ვსაუბრობდით. სკანდიუმის ელექტრონულ კონფიგურაციას თუ ვნახავთ, სკანდიუმის ელექტრონულ კონფიგურაციას თუ ვნახავთ, ჟოლოსფრად დავწერ, სკანდიუმის ელექტრონული კონფიგურაცია სკანდიუმის ელექტრონული კონფიგურაცია სკანდიუმის ელექტრონული კონფიგურაცია იგივე იქნება, რაც არგონის. იგივე იქნება, რაც არგონის. შემდეგ უნდა შეავსოთ-- პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე პერიოდში ვართ. 4s2 იქნება. შემდეგ ვიწყებთ D ბლოკის შევსებას. ესენია D ბლოკის ელემენტები. გახსოვდეთ, რომ D ბლოკს ვავსებთ. გახსოვდეთ, რომ D ბლოკს ვავსებთ. D ბლოკში ახლა ეს იქნება 3s1. D ბლოკში ახლა ეს იქნება 3s1. რამდენი ელექტრონი უნდა იყოს გარე შრეზე? მისი გარე შრე არის მეოთხე შრე. მისი გარე შრე არის მეოთხე შრე. ესენი მაღალენერგეტიკული შრის ელექტრონებია, რომლებიც ავსებენ-- ესენი მაღალენერგეტიკული შრის ელექტრონებია, რომლებიც ავსებენ-- ჯერ ესენი ივსება, შემდეგ ესენი. ბევრი გამონაკლისი არსებობს, განსაკუთრებით D ბლოკში. ბევრი გამონაკლისი არსებობს, განსაკუთრებით D ბლოკში. ეს განსაზღვრავს რაღაც წილ რეაქტიულობას. ეს განსაზღვრავს რაღაც წილ რეაქტიულობას. გარდამავალ მეტალებში, D ბლოკის ელემენტებში, ბოდიში, შეცდომა დავუშვი აქ. ეს არის 4s2 3d1. ხაზს გავუსვამ. D ბლოკს ვავსებთ. მაგრამ ესენი, ყველაზე გარე ელექტრონები არის-- მათ კიდევ ეს ორი გარე ელექტრონი აქვთ. გარდამავალ მეტალებში გამონაკლისები აი, აქ გვხვდება, D ბლოკის შევსებაში. გარდამავალ მეტალებში გამონაკლისები აი, აქ გვხვდება, D ბლოკის შევსებაში. გარდამავალ მეტალებში გამონაკლისები აი, აქ გვხვდება, D ბლოკის შევსებაში. გარდამავალ მეტალებში გამონაკლისები აი, აქ გვხვდება, D ბლოკის შევსებაში. როცა D ბლოკს შეავსებთ, შემდეგ გადმოდიხართ აქ და იწყებთ P ბლოკის შევსებას. როცა D ბლოკს შეავსებთ, შემდეგ გადმოდიხართ აქ და იწყებთ P ბლოკის შევსებას. როცა D ბლოკს შეავსებთ, შემდეგ გადმოდიხართ აქ და იწყებთ P ბლოკის შევსებას. მაგალითად, ნახშირბადის ელექტრონულ კონფიგურაციას თუ ნახავთ, მაგალითად, ნახშირბადის ელექტრონულ კონფიგურაციას თუ ნახავთ, მაგალითად, ნახშირბადის ელექტრონულ კონფიგურაციას თუ ნახავთ, იგივე იქნება, რაც ჰელიუმის. იგივე იქნება, რაც ჰელიუმის. შემდეგ შეავსებთ S ბლოკს, 2s2, შემდეგ 2p ერთი ორი, ანუ, 2p2. შემდეგ შეავსებთ S ბლოკს, 2s2, შემდეგ 2p ერთი ორი, ანუ, 2p2. შემდეგ შეავსებთ S ბლოკს, 2s2, შემდეგ 2p ერთი ორი, ანუ, 2p2. რამდენი ვალენტური ელექტრონი აქვს? მეორე შრეზე, ყველაზე გარე შრეზე, ორს პლუს ორი, ანუ, ოთხი ვალენტური ელექტრონი აქვს. მეორე შრეზე, ყველაზე გარე შრეზე, ორს პლუს ორი, ანუ, ოთხი ვალენტური ელექტრონი აქვს. მეორე შრეზე, ყველაზე გარე შრეზე, ორს პლუს ორი, ანუ, ოთხი ვალენტური ელექტრონი აქვს. ეს ეხება ამ ჯგუფის ყველა ელემენტს. ამის გამოა, რომ ნახშირბადისა და სილიკონის და ამ ჯგუფის სხვა წევრების ბმები მსგავსია. ამის გამოა, რომ ნახშირბადისა და სილიკონის და ამ ჯგუფის სხვა წევრების ბმები მსგავსია. ამის გამოა, რომ ნახშირბადისა და სილიკონის და ამ ჯგუფის სხვა წევრების ბმები მსგავსია. შეგვიძლია, გავაგრძელოთ და განვიხილოთ ჟანგბადი და გოგირდი. შეგვიძლია, გავაგრძელოთ და განვიხილოთ ჟანგბადი და გოგირდი. ორივეს სურს ორი ელექტრონის მიერთება, რადგან ექვსი ვალენტური ელექტრონი აქვთ და ორივეს სურს ორი ელექტრონის მიერთება, რადგან ექვსი ვალენტური ელექტრონი აქვთ რვამდე შევსება უნდათ. მათი ბმებიც მსგავსია. ამ ყვითელ ჯგუფში ჰალოგენებია. ამ ყვითელ ჯგუფში ჰალოგენებია. განსაკუთრებული სახელი ჰქვიათ — ჰალოგენები. განსაკუთრებული სახელი ჰქვიათ — ჰალოგენები. ეს ელემენტები ძალიან რეაქტიულები არიან, რადგან შვიდი ვალენტური ელექტრონი აქვთ. ეს ელემენტები ძალიან რეაქტიულები არიან, რადგან შვიდი ვალენტური ელექტრონი აქვთ. და ძალიან უნდათ კიდევ ერთის მიერთება. და ძალიან უნდათ კიდევ ერთის მიერთება. მათ უყვართ რეაქციაში შესვლა. განსაკუთრებით კი ტუტე მეტალებთან. განსაკუთრებით კი ტუტე მეტალებთან. და ბოლოს, ერთგვარ ატომურ ნირვანას ვაღწევთ კეთილშობილ აირებთან. და ბოლოს, ერთგვარ ატომურ ნირვანას ვაღწევთ კეთილშობილ აირებთან. ამ 18-ელემენტიან ჯგუფს კეთილშობილი აირების ჯგუფი ჰქვია. ამ 18-ელემენტიან ჯგუფს კეთილშობილი აირების ჯგუფი ჰქვია. მათ, ყველას, აერთიანებს არარეაქტიულობის თვისება. მათ, ყველას, აერთიანებს არარეაქტიულობის თვისება. რატომ არ შედიან რეაქციაში? რადგან რვა ვალენტური ელექტრონი აქვთ. მათი გარე შრე შევსებულია და არ სჭირდებათ არაფრის დამატება. მათი გარე შრე შევსებულია და არ სჭირდებათ არაფრის დამატება. ისინი კეთილშობილები არიან. კონკურენციაზე მაღლა დგანან. მათ არავისთან არ სჭირდებათ რეაქციაში შესვლა.