მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:13:38
ენერგიის 0 ქულა
ემზადებით გამოცდისთვის? მოემზადეთ ამ 3 გაკვეთილის დახმარებით შემდეგ თემაზე: Electronic structure of atoms
იხილეთ 3 გაკვეთილი
ვიდეოს აღწერა
იმ ვიდეოში, რომელშიც ატომი გავიცანით, ვილაპარაკეთ ატომის ცენტრზე, სადაც ბირთვია მოთავსებული და რომელიც ატომის მთლიანი მოცულობის ძალიან პატარა ნაწილს წარმოადგენს. ატომის მთლიანი მოცულობის ძალიან პატარა ნაწილს წარმოადგენს. ელექტრონი, რომელსაც ნაწილაკად მოვიხსენიებთ, საუკეთესოდ შეგვიძლია აღვწეროთ, როგორც ნისლი ბირთვის გარშემო. საუკეთესოდ შეგვიძლია აღვწეროთ, როგორც გადღაბნილობა ბირთვის გარშემო. მიუხედავად იმისა, რომ ის ნაწილაკია, ჰაიზენბერგის განუზღვრელობის პრინციპის მიხედვით, ვერასდროს განვსაზღვრავთ, დროის მოცემულ მონაკვეთში სად არის ეს ნაწილაკი და რა არის მისი სიჩქარე. ამის გამო ელექტრონის ნაწილაკად დახასიათება უცნაურია. ამის გამო ელექტრონის ნაწილაკად დახასიათება უცნაურია. ისიც ვახსენეთ, რომ ელექტრონზე ვერ ვამბობთ, რომ პლანეტებისავით ორბიტაზეა და ბირთვის გარშემო ბრუნავს. რომ პლანეტებისავით ორბიტაზეა და ბირთვის გარშემო ბრუნავს. ეს მზის გარშემო ჰალეის კომეტის ორბიტის მსგავსია. ეს მზის გარშემო ჰალეის კომეტის ორბიტის მსგავსია. ელექტრონი შეგვიძლია, აღვწეროთ, როგორც ალბათობის ფუნქცია ბირთვის გარშემო. ელექტრონი შეგვიძლია, აღვწეროთ, როგორც ალბათობის ფუნქცია ბირთვის გარშემო. ეს არის ბირთვი, მხოლოდ ერთი ორბიტალი გვაქვს, რეალურად 1s ორბიტალი, რაზეც ამ ვიდეოში მოგვიანებით ვილაპარაკებთ. ის იქნება სფერო ბირთვის გარშემო. და ამ სფეროს არ აქვს მკაცრი საზღვრები. როცა ვინმე ამას ხატავს, გულისხმობს, რომ ეს არის ის ადგილი, სადაც 90%-იანი ალბათობით იქნება ელექტრონი. შემდეგ შემოსაზღვრავენ და იტყვიან, რომ ამ სფეროს შიგნით იქნება. შემდეგ შემოსაზღვრავენ და იტყვიან, რომ ამ სფეროს შიგნით იქნება. სფეროს ცენტრისკენ უფრო და უფრო სქელდება. სფეროს ცენტრისკენ უფრო და უფრო სქელდება. ეს თუ კვეთაა, ცენტრში იქნება ძალიან სქელი და გარეთ გამოსვლისკენ ნელ-ნელა გაფერმკრთალდება. ეს თუ კვეთაა, ცენტრში იქნება ძალიან სქელი და გარეთ გამოსვლისკენ ნელ-ნელა გაფერმკრთალდება. ეს თუ კვეთაა, ცენტრში იქნება ძალიან სქელი და გარეთ გამოსვლისკენ ნელ-ნელა გაფერმკრთალდება. ეს ნიშნავს, რომ ელექტრონის პოვნის მეტი ალბათობაა 1s ორბიტალზე, ცენტრთან ახლოს, ვიდრე გარეთ. ეს ნიშნავს, რომ ელექტრონის პოვნის მეტი ალბათობაა 1s ორბიტალზე, ცენტრთან ახლოს, ვიდრე გარეთ. ეს ნიშნავს, რომ ელექტრონის პოვნის მეტი ალბათობაა 1s ორბიტალზე, ცენტრთან ახლოს, ვიდრე გარეთ. ეს საზღვარი ხელოვნურია. ელექტრონი, რეალურად, ყველგან შეიძლება იყოს. უბრალოდ, აქ რომ იყოს უფრო ნაკლებალბათურია, ვიდრე - აქ. უბრალოდ, აქ რომ იყოს უფრო ნაკლებალბათურია, ვიდრე - აქ. უფრო დეტალურად განვიხილავთ ვიდეოს დარჩენილ ნაწილში. უფრო დეტალურად განვიხილავთ ვიდეოს დარჩენილ ნაწილში. მინდა, ბორის მოდელს დავუბრუნდეთ. ბორის მოდელი არის-- მოდით, დავწერ. ბორის მოდელი კარგი იქნება, ვიცოდეთ, რომ ნილს ბორის საპატივცემულოდ ჰქვია სახელი. კარგი იქნება, ვიცოდეთ, რომ ნილს ბორის საპატივცემულოდ ჰქვია სახელი. არ გეგონოთ, რომ ვიღაც წარუმატებელი ადამიანი იყო. ის იყო ძალიან პროგრესულად მოაზროვნე მეცნიერი არც ისე დიდი ხნის წინ. ის იყო ძალიან პროგრესულად მოაზროვნე მეცნიერი არც ისე დიდი ხნის წინ. დაახლოებით 100 წლის წინ ისეთ რაღაცებზე ვლაპარაკობთ, რის შესახებ დაწერილ ბევრ პუბლიკაციასაც ნახავთ უნივერსიტეტში, სადაც ისეთ რაღაცებზე ვლაპარაკობთ, რის შესახებ დაწერილ ბევრ პუბლიკაციასაც ნახავთ უნივერსიტეტში, სადაც მეცნიერები ამ საკითხებზე კამათობენ. ბორის მოდელით, ბორმა ჩამოაყალიბა ელექტრონების მოდელი, რომელშიც ისინი ისე მოძრაობენ, როგორც ვარსკვლავები მზის გარშემო. ელექტრონების მოდელი, რომელშიც ისინი ისე მოძრაობენ, როგორც პლანეტები მზის გარშემო. ეს მოდელი რეალურად გამოსადეგია ენერგიის მდგომარეობის კონცეპტუალიზებისთვის. ეს მოდელი რეალურად გამოსადეგია ენერგიის მდგომარეობის კონცეპტუალიზებისთვის. ეს არის ელექტრონი ბირთვის გარშემო. ის მოძრაობს ორბიტაზე. ჩვენ უკვე ვიცით, რომ რეალურად ორბიტებთან არ გვაქვს საქმე. ჩვენ უკვე ვიცით, რომ რეალურად ორბიტებთან არ გვაქვს საქმე. ორბიტალები გვაქვს. ორბიტალები ალბათური ფუნქციებია, ვიგებთ, სად შეიძლება, ვიპოვოთ ელექტრონი, ორბიტა კიდევ კლასიკური, მექანიკური გზაა სად შეიძლება, ვიპოვოთ ელექტრონი, ორბიტა კიდევ კლასიკური, მექანიკური გზაა კლასიკური ობიექტის მოძრაობის აღსაწერად, მაგ. პლანეტის მოძრაობა მზის გარშემო. კლასიკური ობიექტის მოძრაობის აღსაწერად, მაგ. პლანეტის მოძრაობა მზის გარშემო. ამ ანალოგიის ძალიან ბევრჯერ გამეორება არ მინდა, მაგრამ ამ მოდელს თუ დააკვირდებით, ენერგიის დონეების იდეა გასაგები ხდება. ამ მოდელს თუ დააკვირდებით, ენერგიის დონეების იდეა გასაგები ხდება. მაგალითად, თუ მაქვს რაიმე მბრუნავი, მაგ. პლანეტა, რომელიც ვარსკვლავის გარშემო ბრუნავს. მაგალითად, თუ მაქვს რაიმე მბრუნავი, მაგ. პლანეტა, რომელიც ვარსკვლავის გარშემო ბრუნავს. მეტი ენერგია რომ მქონდეს, მისი ბრუნვა მეტად ელიფსური შეიძლება გახდეს. მეტი ენერგია რომ მქონდეს, მისი ბრუნვა მეტად ელიფსური შეიძლება გახდეს. დავუშვათ, მეტი ენერგია ჩავდე ამაში. პატარა რაკეტის ამაჩქარებელი მაქვს ამ პლანეტაზე, რომელიც დროებით დებს ენერგიას მასში. პატარა რაკეტის ამაჩქარებელი მაქვს ამ პლანეტაზე, რომელიც დროებით დებს ენერგიას მასში. ამ გზაზე ჩამოსვლის ნაცვლად, იქნებ ამ გზისკენ უბიძგოს და იქნებ, უფრო სწრაფად ააჩქაროს. იქნებ, უფრო სწრაფად ააჩქაროს. იქნებ აი, ასე წავიდეს. ზუსტად ვერ ვიტყვი, მათემატიკურად არ გამომითვლია. თუმცა, ზოგადად, უფრო დიდი კინეტიკური ენერგია ექნება, ანუ, ამ პლანეტისგან ცოტა შორს წავა. თუმცა, ზოგადად, უფრო დიდი კინეტიკური ენერგია ექნება, ანუ, ამ პლანეტისგან ცოტა შორს წავა. თუმცა, ზოგადად, უფრო დიდი კინეტიკური ენერგია ექნება, ანუ, ამ პლანეტისგან ცოტა შორს წავა. და შემდეგ თუ კიდევ გამოვიყენებთ ამაჩქარებელს, მისი ტრაექტორია რაღაც ასეთი იქნება. მისი ტრაექტორია რაღაც ასეთი იქნება. მისი ორბიტა უფრო შორს გადაიწევს და რაც უფრო უახლოვდება პლანეტას, უფრო ასწრაფდება, რაც უფრო უახლოვდება პლანეტას გრავიტაციით. რამდენიმე საინტერესო რამ ხდება აქ. ერთ-ერთი ისაა, რომ პლანეტას ან რაკეტას, რომელსაც ეს ორბიტა აქვს, მეტი ენერგია აქვს. ერთ-ერთი ისაა, რომ პლანეტას ან რაკეტას, რომელსაც ეს ორბიტა აქვს, მეტი ენერგია აქვს. ერთ-ერთი ისაა, რომ პლანეტას ან რაკეტას, რომელსაც ეს ორბიტა აქვს, მეტი ენერგია აქვს. ამას მეტი ენერგია ექნება, ვიდრე ამას. ამას მეტი ენერგია ექნება, ვიდრე ამას. და ენერგია, მიუხედავად იმისა, რომ კვანტურ სამყაროზე ვლაპარაკობთ და ეს მხოლოდ ანალოგიაა, რადგან ვიცით, რომ ორბიტები აქ არ არის, მაგრამ ენერგია რეალურად აქაც იგივე ენერგიაა. ენერგია რეალურად აქაც იგივე ენერგიაა. ენერგია არის სამუშაოს შესრულების, სითბოს გადაცემის ან შექმნის უნარი. ენერგია არის სამუშაოს შესრულების, სითბოს გადაცემის ან შექმნის უნარი. თუ არ მუშაობთ და გაქვთ ენერგია, შეიძლება, ეს ენერგია დაიხარჯოს სითბოს წარმოქმნით. თუ არ მუშაობთ და გაქვთ ენერგია, შეიძლება, ეს ენერგია დაიხარჯოს სითბოს წარმოქმნით. თუ არ მუშაობთ და გაქვთ ენერგია, შეიძლება, ეს ენერგია დაიხარჯოს სითბოს წარმოქმნით. ამაზე ბევრს ვილაპარაკებთ შემდეგ ვიდეოებში. მაგრამ იდეა იგივეა. თუ პატარა რაკეტა მაქვს და ამაში ჩავდებ ენერგიას, ან როგორმე მივაწვები, შეიძლება, ამ მაღალ ორბიტაზე მოვხვდე. ორბიტალების შემთხვევაშიც იდეა იგივეა იმ განსხვავებით, რომ კარგად განსაზღვრული ტრაექტორიები არ გვაქვს. რაც უფრო მეტ ენერგიას იღებენ ელექტრონები-- ეს ენერგია შეიძლება გადაეცეს ელექტრონს ძირითადად სინათლის ტალღებით ან ელექტრომაგნიტური ტალღებით. გადაეცეს ელექტრონს ძირითადად სინათლის ტალღებით ან ელექტრომაგნიტური ტალღებით. როცა კვანტურ მექანიკას გავივლით, უფრო დეტალურად განვიხილავთ. როცა კვანტურ მექანიკას გავივლით, უფრო დეტალურად განვიხილავთ. თუ სინათლეს ფოტონების შეკვრად აღვიქვამთ და ფოტონი დაეცემა ელექტრონს თუ სინათლეს ფოტონების შეკვრად აღვიქვამთ და ფოტონი დაეცემა ელექტრონს ენერგიის კონკრეტულ მდგომარეობაში, ის უცებ უფრო მაღალ ენერგეტიკულ მდგომარეობაში გადავა. ენერგიის კონკრეტულ მდგომარეობაში, ის უცებ უფრო მაღალ ენერგეტიკულ მდგომარეობაში გადავა. და იქნებ ამ ალბათურ განაწილებაზე გადავიდეს, რომელიც ამის გარშემო შრეს ქმნის და იქნებ ამ ალბათურ განაწილებაზე გადავიდეს, რომელიც ამის გარშემო შრეს ქმნის. იქნებ მას შემდეგ, რაც აღიგზნება-- ამ სიტყვებს ხშირად იყენებენ ფიზიკოსები და ქიმიკოსები-- იქნებ მას შემდეგ, რაც აღიგზნება-- ამ სიტყვებს ხშირად იყენებენ ფიზიკოსები და ქიმიკოსები-- აღგზნებული ნიშნავს, რომ ენერგია გადაეცა ელექტრონს და ის ენერგეტიკულად უფრო მაღალ დონეზე გადავიდა. შეიძლება, იქ დარჩეს ან უკან, დაბალ დონეზე, დაბრუნება მოუნდეს. შეიძლება, იქ დარჩეს ან უკან, დაბალ დონეზე, დაბრუნება მოუნდეს. როცა ის ენერგეტიკულად დაბალ დონეზე დაბრუნდება, ის უკან გამოუშვებს ფოტონს. ზუსტად ეს ხდება, როცა ვხედავთ, რომ რაღაც ბზინავს. ის უკან გამოუშვებს ფოტონს. ზუსტად ეს ხდება, როცა ვხედავთ, რომ რაღაც ბზინავს. ამაზეც მომავალში მეტს ვილაპარაკებთ. მინდა, რომ ინტუიციური ცოდნა ჩამოგიყალიბოთ, რადგან ქიმიაშიც და ფიზიკაშიც მინდა, რომ ინტუიციური ცოდნა ჩამოგიყალიბოთ, რადგან ქიმიაშიც და ფიზიკაშიც ბევრს ლაპარაკობენ ენერგეტიკულ დონეებზე, ან ელექტრონზე, რომელიც ენერგეტიკულად უფრო მაღალ ან დაბალ დონეზე გადადის. ზოგადი იდეა ისაა, რომ უფრო ზედა ორბიტალზე მჯდომ ელექტრონში ენერგია ჩაიდო, თუმცა მას უკან დაბრუნება უნდა ქვედა ორბიტალზე. ენერგია ჩაიდო, თუმცა მას უკან დაბრუნება უნდა ქვედა ორბიტალზე. შეიძლება, დაინტერესდეთ, როგორ ჩერდება ელექტრონი ზედა ორბიტალზე. შეიძლება, დაინტერესდეთ, როგორ ჩერდება ელექტრონი ზედა ორბიტალზე. რა მოხდება, ელექტრონი რომ უბრალოდ დარჩეს-- უკვე ორი ელექტრონი რომ გვქონდეს ამ ორბიტალზე? მომავალში მეტს ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ ივსება სხვადასხვა ორბიტალები. მომავალში მეტს ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ ივსება სხვადასხვა ორბიტალები. მაგრამ ჯერ ინტუიცია ჩამოვიყალიბოთ. დავუშვათ, ორი ელექტრონი გაქვთ. აი, მთელს ამ ადგილზე. ზუსტად ვერ დავაფიქსირებთ. და კიდევ მინდა დავამატო მესამე ელექტრონი. ენერგეტიკულად ყველაზე დაბალი დონეა ეს ჟოლოსფერი შიდა სფერო, რომელიც ახლა დავხატე. ენერგეტიკულად ყველაზე დაბალი დონეა ეს ჟოლოსფერი შიდა სფერო, რომელიც ახლა დავხატე. რატომ ვერ დავამატებთ აქ მესამე ელექტრონს? ჩემი ინტუიციური მსჯელობა ასეთია: იქ უკვე ორი ელექტრონია და მიუხედავად იმისა, რომ ელექტრონებს ბირთვი იზიდავს დადებითი მუხტის გამო, ელექტრონებს კი მიუხედავად იმისა, რომ ელექტრონებს ბირთვი იზიდავს დადებითი მუხტის გამო, ელექტრონებს კი მიუხედავად იმისა, რომ ელექტრონებს ბირთვი იზიდავს დადებითი მუხტის გამო, ელექტრონებს კი უარყოფითი მუხტი აქვს, ამას ეს ორი ელექტრონი გააძევებს. რადგან უარყოფითი მუხტები ერთმანეთს განიზიდავს. შესაბამისად, ამ ელექტრონს ენდომება, რომ ამ ორი ელექტრონისგან შორს იყოს. და, შესაბამისად, გადავა შემდეგ ენერგეტიკულ დონეზე. შეიძლება ამ შრეზე გადავიდეს. კიდევ ერთი საინტერესო რამ ენერგეტიკულ დონეებზე-- ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ქიმიაში, როცა ლაპარაკს დავიწყებთ რეაქტიულობაზე და იმაზე, თუ როგორ შეიძლება შევიდეს ერთი რაღაც მეორესთან რეაქციაში და რატომ ხდება, რომ მაღალ ენერგეტიკულ დონეზე მყოფი რაღაცები, მაგალითად, თუ ორბიტის ანალოგიას გამოვიყენებთ, ეს მაღალი ენერგეტიკული დონეები, პლანეტების შემთხვევაში ისინი შორდებიან იმ სხეულს, რომელიც მიიზიდავს მათ, ანუ, გრავიტაციული ძალები ნაკლებია. ელექტრონების შემთხვევაში, როცა შორდებიან მაღალ ენერგეტიკულ დონეს, კულონის ძალა ნაკლებია. ელექტრონების შემთხვევაში, როცა შორდებიან მაღალ ენერგეტიკულ დონეს, კულონის ძალა ნაკლებია. ელექტრონების შემთხვევაში, როცა შორდებიან მაღალ ენერგეტიკულ დონეს, კულონის ძალა ნაკლებია. მუხტები, რომლებსაც ელექტრონებისა და პროტონების კონტექსტში ვახსენებთ, კულონის ძალებია. ეს არის უარყოფითი მუხტი, ცენტრში კი დადებითი მუხტები გვაქვს. ეს არის უარყოფითი მუხტი, ცენტრში კი დადებითი მუხტები გვაქვს. შორს რომ მიდის, ალბათ, აღსაქმელად საუკეთესო გზაა. შორს რომ მიდის, ალბათ, აღსაქმელად საუკეთესო გზაა. ბირთვული ძალები მცირდება და უფრო მარტივად გაწყვეტადია. ბირთვული ძალები მცირდება და უფრო მარტივად გაწყვეტადია. მარტივად შეიძლება მოწყდნენ და სხვა ატომებთან გაზიარდნენ ან სხვა ატომებზე გადავიდნენ სრულად. ამაზე ბევრს ვილაპარაკებთ, როცა ბმებზე გადავალთ. მანამდე ინტუიციის გამომუშავება მინდა. შემდეგი კითხვა, რომელიც შეიძლება, გაჩნდეს, არის ის, თუ როგორ ავსებენ ელექტრონები სხვადასხვა ორბიტალებს და როგორებია ეს ორბიტალები? როგორ ავსებენ ელექტრონები სხვადასხვა ორბიტალებს და როგორებია ეს ორბიტალები? ვიკიპედიიდან გადმოვწერე რამდენიმე საინტერესო ფოტო. ვიკიპედიიდან გადმოვწერე რამდენიმე საინტერესო ფოტო. ეს არის ორბიტალები. აქ გვაქვს განსხვავებული ორბიტალები. ორბიტალს ორი ასპექტი აქვს. ერთ შემთხვევაში ის არის შრე, ენერგეტიკული დონე, რომელიც ამ რიცხვით, n-ით აღინიშნება, ერთ შემთხვევაში ის არის შრე, ენერგეტიკული დონე, რომელიც ამ რიცხვით, n-ით, აღინიშნება, ეს ენერგეტიკული შრეა. ნახეთ, ყველაფერი ერთმანეთში ჯდება. ნახეთ, ყველაფერი ერთმანეთში ჯდება. ეს ენერგეტიკული შრეები მიესადაგება პერიოდული სისტემის პერიოდებს. ეს ენერგეტიკული შრეები მიესადაგება პერიოდული სისტემის პერიოდებს. პერიოდულ ცხრილში პერიოდი არის მისი ერთი რიგი. პერიოდულ ცხრილში პერიოდი არის მისი ერთი რიგი. ეს არის პერიოდული სისტემის პირველი პერიოდი, მთლიანად ჰელიუმამდე. ეს არის პერიოდული სისტემის პირველი პერიოდი, მთლიანად ჰელიუმამდე. ეს არის პირველი პერიოდი. უბრალოდ პირველი რიგია. ეს ნიშნავს, რომ ამ პირველი პერიოდის ელემენტებში ელექტრონები პირველ ენერგეტიკულ შრეს ავსებენ. ეს ნიშნავს, რომ ამ პირველი პერიოდის ელემენტებში ელექტრონები პირველ ენერგეტიკულ შრეს ავსებენ. მაგალითად, წყალბადს ერთი პროტონი აქვს. ყოველთვის ვიგულისხმებთ, რომ ნეიტრალურ ატომებთან გვაქვს საქმე. წინა ვიდეოში ვისწავლეთ, რომ ატომური რიცხვი გვეუბნება, რამდენი პროტონი აქვს ელემენტს. წინა ვიდეოში ვისწავლეთ, რომ ატომური რიცხვი გვეუბნება, რამდენი პროტონი აქვს ელემენტს. აი, ამდენი პროტონია წყალბადში. თუ დავუშვებთ, რომ ის ნეიტრალურია, ანუ, ელექტრონების რიცხვიც ამდენია. თუ დავუშვებთ, რომ ის ნეიტრალურია, ანუ, ელექტრონების რიცხვიც ამდენია. ატომური რიცხვი, ნეიტრალური ატომის შემთხვევაში, ელექტრონების ინდიკატორიც შეიძლება იყოს. ატომური რიცხვი ნეიტრალური ატომის შემთხვევაში ელექტრონების ინდიკატორიც შეიძლება იყოს. ანუ, აქ გვაქვს ერთი ელექტრონი. სად არის ეს ელექტრონი? რადგან პირველი პერიოდია, ეს ელექტრონი პირველ ენერგეტიკულ შრეზე იქნება. რადგან პირველი პერიოდია, ეს ელექტრონი პირველ ენერგეტიკულ შრეზე იქნება. პირველი ელექტრონი აი, აქ იქნება, პირველ ენერგეტიკულ შრეზე. პირველი ელექტრონი აი, აქ იქნება, პირველ ენერგეტიკულ შრეზე. წყალბადის ელექტრონების კონფიგურაცია რომ დამეწერა-- წყალბადის ელექტრონების კონფიგურაცია წყალბადის ელექტრონების კონფიგურაცია რომ დამეწერა-- წყალბადის ელექტრონების კონფიგურაცია — ელექტრონი იქნება პირველ ენერგეტიკულ დონეზე, 1s-ზე. მხოლოდ ერთი ელექტრონი გვაქვს. როგორია ორბიტული სუბშრე, s-შრე? როგორია ორბიტული სუბშრე, s-შრე? ის უბრალოდ სფეროა. ვიდეოში ზემოთ რაც დავხატე, ის არის, უბრალოდ შრეა. ვიდეოში ზემოთ რაც დავხატე, ის არის, უბრალოდ შრეა. მისი კვეთა რომ დავხატო, ცენტრში უფრო ხშირი იქნება, გარეთ კი - ნაკლებად. მისი კვეთა რომ დავხატო, ცენტრში უფრო ხშირი იქნება, გარეთ კი - ნაკლებად. მისი კვეთა რომ დავხატო, ცენტრში უფრო ხშირი იქნება, გარეთ კი - ნაკლებად. წინა ვიდეოში გაჩვენეთ ჰელიუმის, შეგვიძლია ვთქვათ, ორბიტალების ფუნქცია როგორია. წინა ვიდეოში გაჩვენეთ ჰელიუმის ორბიტალების ფუნქცია როგორია. ნახეთ, რომ ცენტრში ძალიან მუქი და ხშირი იყო, გარეთა შრეებისკენ კი უფრო ნაცრისფერდებოდა და სიხშირეც იკლებდა. გარეთა შრეებისკენ კი უფრო ნაცრისფერდებოდა და სიხშირეც იკლებდა. როგორია ჰელიუმის ელექტრონული კონფიგურაცია? თითოეულ ამ სუბშრეში-- შემდეგ ვიდეოში სავარაუდოდ მეტად კონკრეტული ვიქნები, თითოეულ ამ სუბშრეში-- შემდეგ ვიდეოში სავარაუდოდ მეტად კონკრეტული ვიქნები, რადგან ახლა დრო იწურება-- შეგვიძლია, მოვათავსოთ ორი ცალი. თითოეული სუბშრის ნებისმიერ გეომეტრიულ კონფიგურაციაში შეგვიძლია, მოვათავსოთ ორი ელექტრონი. მომავალში უფრო დეტალურად განვიხილავთ ამ საკითხს. ჰელიუმის კონფიგურაცია პირველ პერიოდშია. ანუ, ის არის 1s2. ანუ, პირველი პერიოდის s სუბშრეში აქვს ორი ელექტრონი. ანუ, პირველი პერიოდის s სუბშრეში აქვს ორი ელექტრონი. მშვენიერია. ლითიუმის შემთხვევაში რა ხდება? აი, აქ არის ლითიუმი. ევანესენსის სიმღერის სახელიცაა. მგონი იმიტომ ჰქვია ამ სიმღერას ეს სახელი, რომ დეპრესიას კურნავდნენ ამით, ყოველ შემთხვევაში წარსულში. დეპრესიას კურნავდნენ ამით, ყოველ შემთხვევაში წარსულში. ლითიუმი რა არის მისი ელექტრონული კონფიგურაცია? პირველი ელექტრონი იქნება 1s1-ში, მეორე 1s2-ში. პირველი ელექტრონი იქნება 1s1-ში, მეორე 1s2-ში. პირველს და მეორეს როცა ვამბობ, ენერგიის დონეებს ვგულისხმობ. პირველს და მეორეს როცა ვამბობ, ენერგიის დონეებს ვგულისხმობ. პირველ ელექტრონს უნდა, რომ ენერგეტიკულად დაბალ დონეზე მოხვდეს. პირველ ელექტრონს უნდა, რომ ენერგეტიკულად დაბალ დონეზე მოხვდეს. ამიტომაა s1-ში. მეორე ელექტრონსაც უნდა იქ მოხვედრა. ორი ელექტრონი ეტევა ამ ენერგეტიკულ დონეზე, ანუ, პირველ სუბორბიტალში, ანუ, პირველ შრეში. ორი ელექტრონი ეტევა ამ ენერგეტიკულ დონეზე, ანუ, პირველ სუბორბიტალში, ანუ, პირველ შრეში. შემედ ის ხდება 1s2. შემდეგ ლითიუმი ავსებს პირველ 1s2-ს. შემდეგ ლითიუმი ავსებს პირველ 1s2-ს. ის ავსებს პირველ ენერგეტიკულ შრეს და პირველ სუბშრეს, რომელსაც S-ის ფორმისაა. ის ავსებს პირველ ენერგეტიკულ შრეს და პირველ სუბშრეს, რომელსაც S-ის ფორმისაა. ახლა ის უნდა გადავიდეს მეორე ენერგეტიკულ შრეზე და ყველაფერი ლოგიკურად გამოდის, რადგან ის ახლა ის უნდა გადავიდეს მეორე ენერგეტიკულ შრეზე და ყველაფერი ლოგიკურად გამოდის, რადგან ის მეორე პერიოდშია. აი, აქ არის მეორე პერიოდი. აი, აქ არის მეორე პერიოდი. ის მეორე პერიოდშია. ელექტრონული კონფიგურაცია იქნება 1s2. მისი ორი ელექტრონი იმავენაირად ავსებს ორბიტალებს, როგორც ჰელიუმი ავსებდა. მისი მესამე ელექტრონი კი იქნება 2s1-ზე. მისი მესამე ელექტრონი კი იქნება 2s1-ზე. ასეთია ელექტრონული კონფიგურაცია. რას ვგულისხმობ 2s1-ში? ლითიუმს ორი ელექტრონი ექნება ამ პატარა წერტილში, რომელსაც რაღაცები გადავაწერე. ლითიუმს ორი ელექტრონი ექნება ამ პატარა წერტილში, რომელსაც რაღაცები გადავაწერე. ამ წერტილის გარშემო კიდევ ერთი შრეა, რომელიც მეორე ენერგერტიკული დონეა. ამ წერტილის გარშემო კიდევ ერთი შრეა, რომელიც მეორე ენერგერტიკული დონეა. იქ ერთი ელექტრონი ექნება. ვნახოთ, თუ შემიძლია დახატვა. ექნება ერთი ალბათური სფერო, სადაც პირველი ორი ელექტრონი განთავსდება. ექნება ერთი ალბათური სფერო, სადაც პირველი ორი ელექტრონი განთავსდება. და თუ ეს ჭრილია, მესამე ელექტრონი იქნება ამის გარშემო არსებულ ალბათურ შრეში. და თუ ეს ჭრილია, მესამე ელექტრონი იქნება ამის გარშემო არსებულ ალბათურ შრეში. და თუ ეს ჭრილია, მესამე ელექტრონი იქნება ამის გარშემო არსებულ ალბათურ შრეში. ელექტრონი აუცილებლად აქ, ამ ორბიტალზე არ არის. ელექტრონი აუცილებლად აქ, ამ ორბიტალზე არ არის. იმ ადგილს ვხატავ, სადაც 90%-იანი ალბათობით შეგვხვდება ელექტრონი. იმ ადგილს ვხატავ, სადაც 90%-იანი ალბათობით შეგვხვდება ელექტრონი. ელექტრონი შეიძლება აქ იყოს, აქ ან აქ. თუმცა ამის ალბათობა ძალიან მცირეა, აქ ყოფნის ალბათობა კი ძალიან, ძალიან მაღალი. თუმცა ამის ალბათობა ძალიან მცირეა, აქ ყოფნის ალბათობა კი ძალიან, ძალიან მაღალი. ამ ვიდეოსთვის მეტი დრო აღარ მაქვს. ამ დისკუსიას შემდეგ ვიდეოში გავაგრძელებთ. ორბიტალების უფრო უცნაურ ფორმებს განვიხილავთ და იმედია, ორბიტალების უფრო უცნაურ ფორმებს განვიხილავთ და იმედია, გაგიჩნდებათ ინტუიცია და ეს ფორმები ძალიან აღარ გეუცნაურებათ. გაგიჩნდებათ ინტუიცია და ეს ფორმები ძალიან აღარ გეუცნაურებათ.