მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:14:31
ენერგიის 0 ქულა

მეტი ინფორმაცია ორბიტალების და ელექტრონული კონფიგურაციის შესახებ

ვიდეოს აღწერა
ბოლო რამდენიმე ვიდეოში ვისწავლეთ, რომ ატომში ელექტრონების კონფიგურაცია მარტივი, კლასიკური ბოლო რამდენიმე ვიდეოში ვისწავლეთ, რომ ატომში ელექტრონების კონფიგურაცია მარტივი, კლასიკური ნიუტონისეული ორბიტების კონფიგურაციას არ ჰგავს. ეს არის ელექტრონის ბორის მოდელი. კიდევ გავიმეოროთ, რადგან მნიშვნელოვანი საკითხი მგონია. კიდევ გავიმეოროთ, რადგან მნიშვნელოვანი საკითხი მგონია. ეს თუ ბირთვია, გახსოვდეთ, რომ ის მხოლოდ პატარა წერტილია მთლიანი ატომის მოცულობასთან შედარებით. ეს თუ ბირთვია, გახსოვდეთ, რომ ის მხოლოდ პატარა წერტილია მთლიანი ატომის მოცულობასთან შედარებით. ეს თუ ბირთვია, გახსოვდეთ, რომ ის მხოლოდ პატარა წერტილია მთლიანი ატომის მოცულობასთან შედარებით. და იმის ნაცვლად, რომ ელექტრონები მის გარშემო ორბიტებზე იყოს ისე, როგორც პლანეტები არის მზის გარშემო, ის აღიწერება ორბიტალებით, რომლებიც სიმკვრივის ალბათური ფუნქციებია. ის აღიწერება ორბიტალებით, რომლებიც სიმკვრივის ალბათური ფუნქციებია. ორბიტალი-- ეს იყოს ბირთვი-- ორბიტალი არის ის სივრცე ბირთვის გარშემო, სადაც ელექტრონის აღმოჩენის ალბათობა არსებობს. ორბიტალი არის ის სივრცე ბირთვის გარშემო, სადაც ელექტრონის აღმოჩენის ალბათობა არსებობს. ბირთვის გარშემო არსებული თითოეული სივრცის მოცულობა გვეუბნება მასში ელექტრონის პოვნის ალბათობას. გვეუბნება მასში ელექტრონის პოვნის ალბათობას. თუ გადაწყვეტდით, რომ ელექტრონებისთვის ბევრი ფოტო გადაგეღოთ-- დავუშვათ 1s ორბიტალში. თუ გადაწყვეტდით, რომ ელექტრონებისთვის ბევრი ფოტო გადაგეღოთ-- დავუშვათ 1s ორბიტალში. ასეთია 1s ორბიტალი. თითქმის არ ჩანს, მაგრამ ბირთვის გარშემო სფეროა. ის არის ყველაზე დაბალი ენერგეტიკული დონე, სადაც შეიძლება ელექტრონი იყოს. ის არის ყველაზე დაბალი ენერგეტიკული დონე, სადაც შეიძლება ელექტრონი იყოს. თუ ელექტრონებს ბევრ ფოტოს გადაუღებდით-- თუ ელექტრონებს ბევრ ფოტოს გადაუღებდით-- ვთქვათ, ჰელიუმს გადაუღეთ ბევრი ფოტო, რომელსაც ორი ელექტრონი აქვს. ვთქვათ, ჰელიუმს გადაუღეთ ბევრი ფოტო, რომელსაც ორი ელექტრონი აქვს. ორივე 1s ორბიტალშია. ასეთი რამე იქნება. ერთ ფოტოს თუ გადაუღებდით, შეიძლება აქ ყოფილიყო ელექტრონი მეორე ფოტოზე კიდევ - აქ, შემდეგზე - აქ. მეორე ფოტოზე კიდევ - აქ, შემდეგზე - აქ. შემდეგ კი - იქ, შემდეგ - აქ. შემდეგ კი - იქ, შემდეგ - აქ. თუ გააგრძელებთ ფოტოების გადაღებას, ძალიან ბევრ ელექტრონს მიიღებთ ერთმანეთთან ძალიან ახლოს. თუ გააგრძელებთ ფოტოების გადაღებას, ძალიან ბევრ ელექტრონს მიიღებთ ერთმანეთთან ძალიან ახლოს. ბირთვისგან რაც უფრო შორს გადაიღებთ ფოტოებს, მით უფრო იშვიათდება ელექტრონები. ბირთვისგან რაც უფრო შორს გადაიღებთ ფოტოებს, მით უფრო იშვიათდება ელექტრონები. როგორც ხედავთ, ატომის ცენტრში უფრო დიდი ალბათობით იპოვით ელექტრონს, ვიდრე მისგან შორს. როგორც ხედავთ, ატომის ცენტრში უფრო დიდი ალბათობით იპოვით ელექტრონს, ვიდრე მისგან შორს. თუმცა შეიძლება, აქ გენახათ ელექტრონი, ანდაც - აქ. თუმცა შეიძლება, აქ გენახათ ელექტრონი, ანდაც - აქ. რეალურად, ის ნებისმიერ ადგილზე შეიძლება იყოს, მაგრამ თუ დიდხანს დააკვირდებით, ნახავთ, რას აღწერს ეს ალბათობის ფუნქცია. თუ დიდხანს დააკვირდებით, ნახავთ, რას აღწერს ეს ალბათობის ფუნქცია. ეს ფუნქცია გვეუბნება, რომ ნაკლები ალბათობაა, რომ ელექტრონი აღმოჩნდეს ამ პატარა კუბში, ვიდრე ეს ფუნქცია გვეუბნება, რომ ნაკლები ალბათობაა, რომ ელექტრონი აღმოჩნდეს ამ პატარა კუბში, ვიდრე ამ კუბში. როცა ასე ხატავენ ორბიტალებს-- როცა ასე ხატავენ ორბიტალებს-- როგორც შრეს, როგორც სფეროს ვეცდები, სამგანზომილებიანს დავამსგავსო. ეს იყოს გარეთა ნაწილი, ბირთვი კი სადღაც შიგნით იყოს. ეს იყოს გარეთა ნაწილი, ბირთვი კი სადღაც შიგნით იყოს. გვეუბნებიან, რომ-- ხატავენ კვეთას-- სად იქნება ელექტრონი შემთხვევების 90%-ში? კვეთას თუ ვნახავთ, ელექტრონს შემთხვევების 90%-ში ამ წრეში ვიპოვით. კვეთას თუ ვნახავთ, ელექტრონს შემთხვევების 90%-ში ამ წრეში ვიპოვით. თუმცა ზოგჯერ ელექტრონი ამ წრის გარეთაც იქნება. თუმცა ზოგჯერ ელექტრონი ამ წრის გარეთაც იქნება. რადგან ყველაფერი ალბათურია. ანუ, ესეც შეიძლება მოხდეს. ელექტრონი შეიძლება აქაც იპოვოთ. ელექტრონი შეიძლება აქაც იპოვოთ. ხომ მართალია? წინა ვიდეოში ვთქვით, რომ ელექტრონები დაბალი ენერგეტიკული შრეებიდან იწყებენ ორბიტალების შევსებას. ელექტრონები დაბალი ენერგეტიკული შრეებიდან იწყებენ ორბიტალების შევსებას. შეგიძლიათ, წარმოიდგინოთ. ტეტრისს თუ ვთამაშობ-- არ ვიცი, რამდენად კარგი მაგალითია-- მაგრამ თუ კუბიკებს ვაწყობ დაბალი ენერგია-- ეს თუ იატაკია, პირველ კუბიკს თუ დაბალ ენერგეტიკულ დონეზე ვდებ. დაბალი ენერგია-- ეს თუ იატაკია, პირველ კუბიკს თუ დაბალ ენერგეტიკულ დონეზე ვდებ. მეორეს დადებაც თუ შემიძლია ამ დონეზე. მეორეს დადებაც თუ შემიძლია ამ დონეზე. თუმცა მხოლოდ ეს ფართობი მაქვს. ამიტომ მესამე კუბიკი შემდეგ ენერგეტიკულ დონეზე უნდა დავდო. ამიტომ, მესამე კუბიკი შემდეგ ენერგეტიკულ დონეზე უნდა დავდო. ამ შემთხვევაში ჩვენი ენერგია აღიწერება, როგორც პოტენციური ენერგია. ამ შემთხვევაში ჩვენი ენერგია აღიწერება, როგორც პოტენციური ენერგია. ეს არის კლასიკური, ნიუტონის ფიზიკის მაგალითი. თუმცა ელექტრონების შემთხვევაშიც იდეა იგივეა. 1s ორბიტალზე ორი ელექტრონი რომ მექნება-- ჰელიუმის ელექტრონული კონფიგურაციაა 1s2-- მესამე ელექტრონს იქ ვეღარ მოვათავსებ, რადგან მხოლოდ ორი ელექტრონის ადგილია. ელექტრონს იქ ვეღარ მოვათავსებ, რადგან მხოლოდ ორი ელექტრონის ადგილია. შეგვიძლია, წარმოვიდგინოთ, რომ ეს ორი ელექტრონი განიზიდავს მესამეს. შეგვიძლია, წარმოვიდგინოთ, რომ ეს ორი ელექტრონი განიზიდავს მესამეს. 2s ორბიტალზე მოგვიწევს გადასვლა. რაღაც ასეთი გამოვა ამის ზემოთ დახატული 2s ორბიტალი, რაღაც ასეთი გამოვა ამის ზემოთ დახატული 2s ორბიტალი. ამ შრეზე ელექტრონის პოვნის მაღალი ალბათობა 1s ორბიტალის გარშემოა. ამ შრეზე ელექტრონის პოვნის მაღალი ალბათობა 1s ორბიტალის გარშემოა. ლითიუმის შემთხვევაში მხოლოდ 1 ზედმეტი ელექტრონი გვაქვს. ლითიუმის შემთხვევაში მხოლოდ 1 ზედმეტი ელექტრონი გვაქვს. ლითიუმის შემთხვევაში მხოლოდ 1 ზედმეტი ელექტრონი გვაქვს. სადღაც აქ იქნება ეს ზედმეტი ელექტრონი. სადღაც აქ იქნება ეს ზედმეტი ელექტრონი. თუმცა იშვიათად შეიძლება, აქაც გამოჩნდეს, ან - აქ, ან კიდევ - აქ, თუმცა დიდი ალბათობა აქაა. თუმცა იშვიათად შეიძლება, აქაც გამოჩნდეს, ან - აქ, ან კიდევ - აქ, თუმცა დიდი ალბათობა აქაა. თუმცა იშვიათად შეიძლება, აქაც გამოჩნდეს, ან - აქ, ან კიდევ - აქ, თუმცა დიდი ალბათობა აქაა. სად იქნება ის შემთხვევების 90%-ში? შრე იქნება ცენტრის გარშემო. გახსოვდეთ, რომ სამ განზომილებაში სრულად დაფარავს ამ ადგილს. გახსოვდეთ, რომ სამ განზომილებაში სრულად დაფარავს ამ ადგილს. ეს შრე იქნება. ზუსტად ეს დახატეს აქ. 1s ეს წითელი შრეა. 1s ეს წითელი შრეა. 2s, მეორე ენერგეტიკული დონე ეს ლურჯი შრეა. 2s, მეორე ენერგეტიკული დონე ეს ლურჯი შრეა. რაც უფრო მაღალი ენერგეტიკული ორბიტაა, უკეთ ხედავთ. რაც უფრო მაღალი ენერგეტიკული ორბიტაა, უკეთ ხედავთ. მეშვიდე s ენერგეტიკული დონე ეს წითელი ზონაა. შემდეგ ლურჯი ზონა მოსდევს, შემდეგ წითელი და ისევ ლურჯი. ალბათ, მიხვდით, რომ ყველა მათგანი ენერგეტიკული შრეა. ალბათ, მიხვდით, რომ ყველა მათგანი ენერგეტიკული შრეა. s ენერგეტიკულ ორბიტალებს ერთმანეთზე ათავსებთ. s ენერგეტიკულ ორბიტალებს ერთმანეთზე ათავსებთ. თუმცა, ალბათ, აქეთა ნაწილსაც შეამჩნევდით. ზოგადი პრინციპი ისაა, რომ ელექტრონები ორბიტალებს დაბალი შრიდან მაღლისკენ ავსებენ. ზოგადი პრინციპი ისაა, რომ ელექტრონები ორბიტალებს დაბალი შრიდან მაღლისკენ ავსებენ. ზოგადი პრინციპი ისაა, რომ ელექტრონები ორბიტალებს დაბალი შრიდან მაღლისკენ ავსებენ. პირველი, რომელიც ივსება, 1s-ია. ეს არის 1, ეს s-ია. ეს არის 1, ეს s-ია. ეს კი - 1s. ის ორ ელექტრონს იტევს. შემდეგი, რომელიც ივსება, არის 2s. ის კიდევ ორ ელექტრონს იტევს. შემდეგ კი-- აი, აქედან უკვე საინტერესოა--, ივსება 2p ორბიტალი. შემდეგ კი-- აი, აქედან უკვე საინტერესოა--, ივსება 2p ორბიტალი. შემდეგ კი-- აი, აქედან უკვე საინტერესოა--, ივსება 2p ორბიტალი. აი, ეს, 2p ორბიტალი. აი, ეს, 2p ორბიტალი. p ორბიტალს ქვეკატეგორიები აქვს: z, x და y. p ორბიტალს ქვეკატეგორიები აქვს: z, x და y. რას ნიშნავს ეს? p-ორბიტალებს ჰანტელების ფორმა აქვთ. p-ორბიტალებს ჰანტელების ფორმა აქვთ. ცოტა არაბუნებრივად გამოიყურებიან, თუმცა შემდეგ ვიდეოებში გაჩვენებთ, რითი გვანან მდგრად ტალღებს. თუ დააკვირდებით, ნახავთ, რომ ჰანტელების ორგანიზების სამი გზა არსებობს. თუ დააკვირდებით, ნახავთ, რომ ჰანტელების ორგანიზების სამი გზა არსებობს. ერთი z მიმართულებით, ზემოთ და ქვემოთ. მეორე x მიმართულებით, მარცხნივ ან მარჯვნივ. მესამე კიდევ y მიმართულებით, წინ ან უკან. მესამე კიდევ y მიმართულებით, წინ ან უკან. დავუშვათ, p-ორბიტალების დახატვა გინდათ. დავუშვათ, p-ორბიტალების დახატვა გინდათ. ასე უნდა შეავსოთ. ერთი ელექტრონი აქ უნდა მოათავსოთ, მეორე - აქ, მესამე კი - აქ. ერთი ელექტრონი აქ უნდა მოათავსოთ, მეორე - აქ, მესამე კი - აქ. შემდეგ კიდევ ერთ ელექტრონს ათავსებთ. ამაზე და სპინებზე მომავალში ვილაპარაკებთ. შემდეგ კიდევ ერთ ელექტრონს ათავსებთ. ამაზე და სპინებზე მომავალში ვილაპარაკებთ. აქ, აქ და აქ. ამას ჰქვია ჰუნდის წესი. შეიძლება, მთელი ვიდეო დავუთმო ჰუნდის წესს, თუმცა პირველი კურსის ქიმიის ლექციისთვის არარელევანტურია. ამ თანმიმდევრობით ივსება. უბრალოდ მინდა, ინტუიციურად იცოდეთ, როგორ გამოიყურება ეს. ამ თანმიმდევრობით ივსება. უბრალოდ მინდა, ინტუიციურად იცოდეთ, როგორ გამოიყურება ეს. გამოიყურება გამოიყურება ბრჭყალებში უნდა ჩავსვა, რადგან ძალიან აბსტრაქტულია. გამოიყურება ბრჭყალებში უნდა ჩავსვა, რადგან ძალიან აბსტრაქტულია. p ორბიტალის ვიზუალიზაცია თუ გინდათ-- დავუშვათ, ნახშირბადის ატომურ კონფიგურაციას განვიხილავთ. ნახშირბადის ატომურ კონფიგურაციას განვიხილავთ. პირველი ორი ელექტრონი მოთავსდება 1s1-სა და 1s2-ში. პირველი ორი ელექტრონი მოთავსდება 1s1-სა და 1s2-ში. შემდეგ შეივსება-- უკაცრავად, ყველაფერს ვერ ხედავთ. მოკლედ, შეივსება 1s1 და 1s2. მოკლედ, შეივსება 1s1 და 1s2. მოკლედ, შეივსება 1s1 და 1s2. ეს ჰელიუმის კონფიგურაციაა. შემდეგ მეორე შრეზე გადავდივართ, რომელიც მეორე პერიოდია. შემდეგ მეორე შრეზე გადავდივართ, რომელიც მეორე პერიოდია. ამის გამო ჰქვია პერიოდული სისტემა. პერიოდებსა და ჯგუფებზე მომავალში მეტს ვილაპარაკებთ. შემდეგ აქ გადმოვდივართ. ვიწყებთ 2s-ის შევსებას. ახლა მეორე პერიოდში ვართ. ეს მეორე პერიოდია: ერთი, ორი. ახლა მეორე პერიოდში ვართ. ეს მეორე პერიოდია: ერთი, ორი. ახლა მეორე პერიოდში ვართ. ეს მეორე პერიოდია: ერთი, ორი. გავწევ, რომ ყველაფერი დაინახოთ. ეს ორიც ივსება, ანუ, 2s2. ეს ორიც ივსება, ანუ, 2s2. შემდეგ იწყება p ორბიტალების შევსება. ჯერ 1p ივსება, შემდეგ კი - 2p. ჯერ ისევ მეორე შრეზე ვართ, ანუ, 2s2 და 2p2. საინტერესოა, როგორი გამოიყურება ეს ყველაფერი, თუ p ორბიტალის ვიზუალიზაცია მოგვინდა. საინტერესოა, როგორი გამოიყურება ეს ყველაფერი, თუ p ორბიტალის ვიზუალიზაცია მოგვინდა. საინტერესოა, როგორი გამოიყურება ეს ყველაფერი, თუ p ორბიტალის ვიზუალიზაცია მოგვინდა. ორი ელექტრონი გვაქვს. ერთი იქნება-- მოდით, ვთქვათ, თუ ეს-- ვეცდები, ღერძები დავხატო. ეს ძალიან წვრილია. სამგანზომილებიანი, მოცულობითი ღერძი დავხატოთ. სამგანზომილებიანი, მოცულობითი ღერძი დავხატოთ. სამგანზომილებიანი, მოცულობითი ღერძი დავხატოთ. ძალიან ბევრჯერ თუ დავაკვირდებოდი p ორბიტალზე, მაგალითად, pz განზომილებაში მყოფ ელექტრონს, ის ზოგჯერ აქ იქნება, ზოგჯერ კიდევ - იქ. ის ზოგჯერ აქ იქნება, ზოგჯერ კიდევ - იქ. კიდევ ბევრჯერ თუ დააკვირდებით, მიიღებთ რაღაცას, რასაც ზარის ფორმა აქვს. კიდევ ბევრჯერ თუ დააკვირდებით, მიიღებთ რაღაცას, რასაც ზარის ფორმა აქვს. კიდევ ბევრჯერ თუ დააკვირდებით, მიიღებთ რაღაცას, რასაც ზარის ფორმა აქვს. მეორე ელექტრონს x განზომილებაში დავაკვირდეთ. მეორე ელექტრონს x განზომილებაში დავაკვირდეთ. სხვა ფრად დავხატავ. სხვა ფრად დავხატავ. რაღაც ასეთი იქნება. ძალიან ბევრჯერ აკვირდებით და ხედავთ, რომ ელექტრონის პოვნის მეტი ალბათობა ამ ჰანტელის ფორმაშია. ელექტრონის პოვნის მეტი ალბათობა ამ ჰანტელის ფორმაშია. თუმცა აქაც შეიძლება იპოვოთ. ან აქ, ანდაც - აქ. ან აქ, ანდაც - აქ. უბრალოდ აქ პოვნის ალბათობა ბევრად მაღალია, ვიდრე - აქ პოვნის. უბრალოდ აქ პოვნის ალბათობა ბევრად მაღალია, ვიდრე - აქ პოვნის. ამის წარმოდგენის უკეთესი გზა არ მაფიქრდება. ამას ჰქვია ელექტრონის კონფიგურაცია. ამას ჰქვია ელექტრონის კონფიგურაცია. რამდენიმე გზა არის ამის გაკეთების, მაგრამ ჩემი საყვარელი გზაა, რომ რამდენიმე გზა არის ამის გაკეთების, მაგრამ ჩემი საყვარელი გზაა, რომ პერიოდული სისტემიდან ავიღოთ ეს ჯგუფები, ანუ, სვეტები პერიოდული სისტემიდან ავიღოთ ეს ჯგუფები, ანუ, სვეტები, რომლებიც შეავსებენ s ორბიტალს. რომლებიც შეავსებენ s ორბიტალს. შეგვიძლია, s აქ დავწეროთ. ესენი p ორბიტალებს შეავსებენ. ჰელიუმი გამოვაკლოთ მთლიან სურათს. p ორბიტალები კარგად შემოვსაზღვროთ ჰელიუმის გარეშე. კარგად შემოვსაზღვროთ ჰელიუმის გარეშე. ესენი იკავებენ p ორბიტალებს. ჰელიუმი აქეთ უნდა გადმოვიტანოთ. ჰელიუმი აქეთ უნდა გადმოვიტანოთ. ჰელიუმი აქეთ უნდა გადმოვიტანოთ. პერიოდული სისტემა ერთ-ერთი გზაა ორგანიზების, მაგრამ ორბიტალების კონტექსტში ჰელიუმი აქეთ უნდა იყოს. მაგრამ ორბიტალების კონტექსტში ჰელიუმი აქეთ უნდა იყოს. ასეც მოვიქცევი. კომპიუტერის ჯადოქრობები ამოვჭრათ და აქეთ ჩავსვათ. ამოვჭრათ და აქეთ ჩავსვათ. გვაქვს 1s, შემდეგ 2s, ანუ, ჰელიუმის კონფიგურაციაა-- გვაქვს 1s, შემდეგ 2s, ანუ, ჰელიუმის კონფიგურაციაა-- ბოდიში, 1s1-ს ვიღებთ, შემდეგ - 1s2-ს. პირველ ენერგეტიკულ შრეზე ვართ. ხომ მართალია? წყალბადის კონფიგურაციაა 1s1. მხოლოდ ერთი ელექტრონი გვაქვს პირველი ენერგეტიკული შრის s სუბშრეზე. მხოლოდ ერთი ელექტრონი გვაქვს პირველი ენერგეტიკული შრის s სუბშრეზე. ჰელიუმის კონფიგურაციაა 1s2. აქ მეორე ენერგეტიკულ შრესაც ვავსებთ. ლითიუმის კონფიგურაციაა 1s2. აქ თავსდება ორი ელექტრონი, მესამე კი 2s1-ში. აქ თავსდება ორი ელექტრონი, მესამე კი - 2s1-ში. წესით, შეამჩნევდით კანონზომიერებას. აზოტის შემთხვევაში p სუბორბიტალზე სამი ელექტრონი გვაქვს. აზოტის შემთხვევაში p სუბორბიტალზე სამი ელექტრონი გვაქვს. უკუღმაც შეგიძლიათ დაწყება. მეორე პერიოდში ვართ, ეს არის 2p3. მეორე პერიოდში ვართ, ეს არის 2p3. მეორე პერიოდში ვართ, ეს არის 2p3. მოდით, დავწერ. შემიძლია, ჯერ ეს დავწერო, 2p3. აქ, p ორბიტალშიმ მოთავსდება ბოლო სამი ელექტრონი. აქ, p ორბიტალში, მოთავსდება ბოლო სამი ელექტრონი. შემდეგ ეს ორი მოთავსდება 2s2 ორბიტალში. შემდეგ ეს ორი მოთავსდება 2s2 ორბიტალში. და პირველი ორი - ყველაზე დაბალ ენერგეტიკულ შრეზე, 1s-ზე. და პირველი ორი - ყველაზე დაბალ ენერგეტიკულ შრეზე, 1s-ზე. ასეთია აზოტის ელექტრონული კონფიგურაცია. ასეთია აზოტის ელექტრონული კონფიგურაცია. იმაში დასარწმუნებლად, რომ კონფიგურაცია სწორია, ელექტრონების რიცხვი უნდა დაითვალოთ. იმაში დასარწმუნებლად, რომ კონფიგურაცია სწორია, ელექტრონების რიცხვი უნდა დაითვალოთ. ორს პლუს ორი ოთხია, კიდევ პლუს სამი - შვიდი. ნეიტრალურ ატომებზე ვსაუბრობთ, ანუ, ელექტრონებისა და პროტონების რიცხვი თანაბარი უნდა იყოს. ატომური რიცხვი პროტონების რაოდენობას გვიჩვენებს. არაფერი შეგვშლია, შვიდი პროტონია. არაფერი შეგვშლია, შვიდი პროტონია. როცა მხოლოდ s-ებსა და p-ებთან გვაქვს საქმე, ყველაფერი მარტივადაა. როცა მხოლოდ s-ებსა და p-ებთან გვაქვს საქმე, ყველაფერი მარტივადაა. როგორი იქნება სილიკონის კონფიგურაცია? როგორი იქნება სილიკონის კონფიგურაცია? მესამე პერიოდში ვართ: ერთი, ორი, სამი. მესამე პერიოდში ვართ: ერთი, ორი, სამი. მესამე რიგია. ეს კი p-ბლოკია. ანუ, მეორე რიგი p-ბლოკში. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი. სწორია. p-ბლოკის მეორე რიგში ვართ, ანუ, ვიწყებთ 3p2-ით. p-ბლოკის მეორე რიგში ვართ, ანუ, ვიწყებთ 3p2-ით. p-ბლოკის მეორე რიგში ვართ, ანუ, ვიწყებთ 3p2-ით. შემდეგ გვაქვს 3s2. შემდეგ გვაქვს 3s2. მთელი ეს p-ბლოკი შეავსო, ანუ, 2p6-ია. მთელი ეს p-ბლოკი შეავსო, ანუ, 2p6-ია. მთელი ეს p-ბლოკი შეავსო, ანუ, 2p6-ია. აქ კიდევ 2s2. რა თქმა უნდა, ჯერ პირველი შრე შეივსო, სანამ ესენი შეივსებოდა, ანუ 1s2-იც გვაქვს. რა თქმა უნდა, ჯერ პირველი შრე შეივსო, სანამ ესენი შეივსებოდა, ანუ 1s2-იც გვაქვს. რა თქმა უნდა, ჯერ პირველი შრე შეივსო, სანამ ესენი შეივსებოდა, ანუ 1s2-იც გვაქვს. ასეთია სილიკონის ელექტრონული კონფიგურაცია. შევამოწმოთ, ხომ ნამდვილად 14 ელექტრონი გვაქვს. ორს პლუს ორი ოთხია, პლუს ექვსი ათია. ათს პლუს ორი 12-ია, 12-ს პლუს ორი 14-ია. სილიკონის კონფიგურაციაც სწორია. დრო მიმთავრდება, ამიტომ, შემდეგ ვიდეოში ვნახავთ, რა ხდება ამ ელემენტების, ანუ, d-ბლოკის შემთხვევაში. დრო მიმთავრდება, ამიტომ, შემდეგ ვიდეოში ვნახავთ, რა ხდება ამ ელემენტების, ანუ, d-ბლოკის შემთხვევაში. დრო მიმთავრდება, ამიტომ, შემდეგ ვიდეოში ვნახავთ, რა ხდება ამ ელემენტების, ანუ, d-ბლოკის შემთხვევაში. თქვენითაც შეგიძლიათ, გამოიცნოთ, რა ხდება. d ორბიტალების შევსებას დავიწყებთ, რომელთაც კიდევ უფრო უცნაური ფორმები აქვთ. d ორბიტალების შევსებას დავიწყებთ, რომელთაც კიდევ უფრო უცნაური ფორმები აქვთ. რაც უფრო შორს მივდივართ ბირთვისგან, რაც უფრო შორს მივდივართ ბირთვისგან, მეტი სივრცეა დაბალ ენერგეტიკულ ორბიტალებს შორის, რომ შეავსონ ამ უცნაურფორმიანი ორბიტალებით. რომ შეავსონ ამ უცნაურფორმიანი ორბიტალებით. თუმცა ეს არის რაღაც ბალანსისებრი-- მომავალში მეტს ვილაპარაკებ მდგარ ტალღებზე-- თუმცა ეს არის გარკვეული ბალანსი ბირთვთან ახლოს მისვლას, პროტონებსა და მათ დადებით მუხტებს შორის, გარკვეული ბალანსი ბირთვთან ახლოს მისვლას, პროტონებსა და მათ დადებით მუხტებს შორის, რადგან ელექტრონის მუხტები მათკენ მიიზიდება, ამავდროულად კი თავიდან იცილებენ სხვა ელექტრონების მუხტებს, ან სულ მცირე მათი მასის განაწილების ფუნქციებს. შემდეგ ვიდეოში შევხვდებით. შემდეგ ვიდეოში შევხვდებით.