ძირითადი მასალა

ელმენტთა პერიოდული სისტემა, ელექტრონული შრეები და ორბიტალები

ბორის მოდელი და ატომური ორბიტალები. პერიოდულ სისტემაში ელემენტის ადგილმდებარეობის გამოყენებით ელემენტების მახასიათებლების, ელექტრონთა განლაგებისა და რეაქტიულობის პროგნოზირება.
დავალაგოთ:
ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს Amgen Foundation