ძირითადი მასალა
როგორ შეიძლება, აჩქარდეს ან შენელდეს უჯრედული სუნთქვის პროცესი. საჭირო ცილები და უკუკავშირის პრინციპით ინჰიბირება.