ძირითადი მასალა

კავშირები უჯრედულ სუნთქვაში და სხვა მეტაბოლური გზები

როგორ ერთვებიან უჯრედულ სუნთქვაში გლუკოზისაგან განსხვავებული მოლეკულები. უჯრედული სუნთქვის შუალედური პროდუქტების გამოყენება ბიოსინთეზისთვის.