ძირითადი მასალა
როგორ იყოფა უჯრედი, რომ წარმოქმნას ორი გენეტიკურად იდენტური უჯრედი. პროფაზა, მეტაფაზა, ანაფაზა და ტელოფაზა.