ძირითადი მასალა
უჯრედული ციკლი შედგება ინტერფაზისგან (G₁, S და G₂ ფაზები), რომელსაც მოჰყვება მიტოზური ფაზა (მიტოზი და ციტოკინეზი) და G₀ ფაზა.