ძირითადი მასალა
ბაქტერიების ბინარული გაყოფა პროცესია, რომლის დროსაც ბაქტერიული უჯრედი იყოფა. გაეცანით ბინარული გაყოფის საფეხურებს და გაიგეთ, როგორ ორმაგდება ბაქტერიული ქრომოსომა და ყალიბდება ახალი უჯრედის კედელი.