ძირითადი მასალა

უჯრედის გაყოფა

ამ თემის შესახებ

ყველა ცოცხალი არსება, თქვენი ჩათვლით, შედგება უჯრედებისგან. გაიგე, თუ როგორ იყოფიან უჯრედები მიტოზის და მეიოზის საშუალებით, თუ როგორ კონტროლირდება უჯრედული ციკლი თუ როგორ შეიძლება, უჯრედულ ციკლში არსებულმა პრობლემებმა გამოიწვიოს კიბო.