ძირითადი მასალა

უჯრედის გაყოფა

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 200 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 300 ქულა
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 500 ქულა!

ამ თემის შესახებ

ყველა ცოცხალი არსება, თქვენი ჩათვლით, შედგება უჯრედებისგან. გაიგე, თუ როგორ იყოფიან უჯრედები მიტოზის და მეიოზის საშუალებით, თუ როგორ კონტროლირდება უჯრედული ციკლი თუ როგორ შეიძლება, უჯრედულ ციკლში არსებულმა პრობლემებმა გამოიწვიოს კიბო.
ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს Amgen Foundation