ძირითადი მასალა

თემა: ქცევის ბიოლოგია

ამ თემის შესახებ

რა საერთო აქვთ ძაღლს, რომელიც საჭმელს ითხოვს, ჭიანჭველას, რომელიც საჭმლის გზაზე ქიმიური ნივთიერებების ბილიკს ტოვებს და პატარა ბავშვს, რომელიც ლაპარაკს სწავლობს? ეს ქცევის მაგალითებია. ქცევა არის უმნიშვნელოვანესი გზა, რომლის მეშვეობითაც ცხოველები ერთმანეთთან და გარემოსთან ურთიერთქმედებენ. ისწავლეთ მეტი ცხოველების ქცევის შესახებ და გაიგეთ, თუ როგორ აყალიბებს გარემო განსხვავებულ ქცევებს.
ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს Amgen Foundation