If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

თუ ვებფილტრს იყენებთ, დარწმუნდით, რომ *.kastatic.org და *.kasandbox.org დომენები არ არის დაბლოკილი.

ძირითადი მასალა

პროკარიოტების სტრუქტურა

პროკარიოტების (ბაქტერიებისა და არქეების) მიმოხილვა. პროკარიოტული უჯრედების სტრუქტურული თავისებურებები.

საკვანძო საკითხები:

 • პროკარიოტები ერთუჯრედიანი ორგანიზმებია, რომლებიც ბაქტერიებისა და არქეების ზესამეფოებს მიეკუთვნებიან.
 • პროკარიოტული უჯრედები ეუკარიოტულ უჯრედებზე ბევრად უფრო მცირე ზომისანი არიან. მათ არ აქვთ ბირთვი და ორგანელები.
 • ყველა პროკარიოტი უჯრედის კედლითაა შემოსილი. მრავალ მათგანს აგრეთვე აქვს პოლისაქარიდებისგან შედგენილი კაფსულა ან ლორწოვანი ფენა.
 • პროკარიოტებს თავიანთ ზედაპირზე ხშირად აქვთ გამონაზარდები (პროტრუზიები). შოლტები და პილუსები გადაადგილებისთვის გამოიყენება, ფოჩები (ფიმბრიები) უჯრედს ზედაპირზე მიმაგრებაში ეხმარება, ხოლო სასქესო პილუსი დნმ-ის მიმოცვლისთვის გამოიყენება.
 • პროკარიოტული უჯრედების უმეტესობას მხოლოდ ერთი წრიული ქრომოსომა აქვს. შესაძლოა, მათ ასევე ჰქონდეთ წრიული დნმ-ის უფრო პატარა ნაწილები, რომლებსაც პლაზმიდები ეწოდება.

შესავალი

ბაქტერიებს ხშირად უყენებენ ცუდ ბრალდებებს: ისინი აღიწერებიან, როგორც სახიფათო „მიკრობები“, რომლებიც დაავადებებს იწვევენ. მართალია, ზოგი ტიპის ბაქტერია მართლაც იწვევს დაავადებას (რაც გეცოდინებათ, თუკი თქვენთვის ოდესმე ანტიბიოტიკები დაუნიშნავთ), მაგრამ მრავალი სხვა ბაქტერია უწყინარია, ზოგი კი, სულაც, სასარგებლო.
ბაქტერიები პროკარიოტებად კლასიფიცირდებიან ერთუჯრედიანი ორგანიზმების კიდევ ერთ ჯგუფთან, არქეებთან, ერთად. პროკარიოტები ძალიან პატარები არიან, თუმცა, სინამდვილეში, ისინი დედამიწაზე დომინირებენ. ისინი ბინადრობენ თითქმის ყველგან — ყველა ზედაპირზე, მიწასა თუ წყალზე, და თქვენს სხეულებშიც კი.
განსაკუთრებული აქცენტის გაკეთებაა საჭირო ამ უკანასკნელზე: თქვენ, სავარაუდოდ, სხეულში იმავე რაოდენობის პროკარიოტული უჯრედი გაქვთ, რამდენიც ადამიანის უჯრედი1! შესაძლოა, ეს შემაშფოთებლად ჟღერდეს, მაგრამ მრავალი ჩვენი პროკარიოტი „ასისტენტი“ მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ჩვენთვის ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში.
ამ სტატიაში ჩვენ გავიგებთ, თუ რას წარმოადგენენ პროკარიოტები და ზუსტად რა განასხვავებთ მათ ეუკარიოტებისგან (მაგალითად, თქვენგან, ოთახის მცენარისგან ან სოკოსგან). შემდეგ ჩვენ განვიხილავთ იმ სტრუქტურებს, რომლებსაც გადასარჩენად იყენებენ ეს მარჯვე, ყველგან მსუფევი პატარა ორგანიზმები.

რა არის პროკარიოტი?

პროკარიოტები მიკროსკოპული ორგანიზმებია, რომლებიც ბაქტერიებისა (ლათ. Bacteria) და არქეების (ლათ. Archaea) ზესამეფოებს მიეკუთვნებიან, ეს უკანასკნელნი კი სიცოცხლის სამი მთავარი ზესამეფოდან ორს წარმოადგენენ (მესამე, Eukarya, მოიცავს ყველა ეუკარიოტს, მათ შორის ცხოველებს, მცენარეებსა და სოკოებს). ბაქტერიები და არქეები ერთუჯრედიანები არიან, ეუკარიოტების უმრავლესობა კი მრავალუჯრედიანია.
განამარხებული ფორმები მოწმობს, რომ პროკარიოტები დედამიწაზე ჯერ კიდევ 3,5 მილიარდი წლის წინ იყვნენ, და მეცნიერებს მიაჩნიათ, რომ დედამიწაზე დღეს არსებული სიცოცხლის ყველა ფორმას პროკარიოტულმა წინაპრებმა მისცეს დასაბამი2,3.

პროკარიოტები და ეუკარიოტები

პროკარიოტები და ეუკარიოტები რამდენიმე ფუნდამენტურ საკითხში ერთმანეთის მსგავსნი არიან, რაც მათი საერთო ევოლუციურ წინაპრის ამსახველია. მაგალითად, თქვენც და თქვენს ნაწლავებში მობინადრე ბაქტერიებიც გენებს ცილებად „შიფრავთ“ ტრანსკრიფციისა და ტრანსლაციის მეშვეობით. მსგავსად ამისა, თქვენც და თქვენი პროკარიოტული ბინადრებიც შთამომავლობას დნმ-ის სახით გადასცემთ გენეტიკურ ინფორმაციას.
სხვა მხრივ, პროკარიოტები და ეუკარიოტები საკმაოდ განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. ეს განსაკუთრებით აშკარაა, როდესაც ადამიანებსა და ბაქტერიებს ვადარებთ ერთმანეთს. ყოველ შემთხვევაში, ჩემთვის ეს ნაკლებად აშკარაა, როდესაც ბაქტერიას საფუარა სოკოს ვადარებთ (რომელიც ძალიან პატარა და ერთუჯრედიანია, თუმცა ეუკარიოტია). ზუსტად რა განასხვავებს ორგანიზმთა ამ კატეგორიებს ერთმანეთისგან?
პროკარიოტებსა და ეუკარიოტებს შორის ყველაზე ძირეული განსხვავებები მათი უჯრედების აგებულებაშია. უფრო კონკრეტულად:
 • ეუკარიოტულ უჯრედებს აქვთ ბირთვი (ნუკლეუსი), მემბრანით შემოსაზღვრული „ოთახი“, რომელშიც დნმ ინახება, პროკარიოტებს კი ის არ აქვთ. ფორმალურად, სწორედ ეს მახასიათებელი განასხვავებს ამ ორ ჯგუფს.
 • ეუკარიოტებს, როგორც წესი, ბირთვთან ერთად მემბრანით შემოსაზღვრული სხვა ორგანელებიც აქვთ, პროკარიოტებს კი — არა.
 • უჯრედები, ზოგადად, პატარები არიან, მაგრამ პროკარიოტული უჯრედები ძალიან პატარებია. ტიპური პროკარიოტული უჯრედის სიგრძე 0,2 - 2 μm-ია დიამეტრში, ხოლო ტიპური ეუკარიოტული უჯრედისა — 10 - 100 μm4.
მრავალ პროკარიოტულ უჯრედს აქვს სფერული, ძაფისებრი ან სპირალური ფორმა (როგორც ეს ქვემოთაა ნაჩვენები). შემდგომ სექციებში ჩვენ განვიხილავთ პროკარიოტული უჯრედის სტრუქტურას. დავიწყებთ გარედან, ნელ-ნელა კი უჯრედის შიგნით შევაღწევთ.
პროკარიოტული უჯრედები, როგორც წესი, სფერული (ეწოდებათ კოკი), ძაფისებრი (ჩხირისებრი; ეწოდებათ ბაცილები) ან სპირალური ფორმისანი არიან.
_სურათის წყარო „ბაქტერიული მორფოლოგიის დიაგრამა," ავტორი Mariana Ruiz Villareal (საჯარო დომენი)._

კაფსულა

მრავალ პროკარიოტს აქვს წებოვანი გარე შრე, რომელსაც კაფსულა ეწოდება და რომელიც, როგორც წესი, პოლისაქარისებისგან (შაქრის პოლიმერებისგან) არის აგებული.
კაფსულა პროკარიოტებს ერთმანეთსა და მათ გარემოში არსებულ განსხვავებულ ზედაპირებთან მიწებებაში უწყობს ხელს. ის აგრეთვე უჯრედს გამოშრობისგან იცავს. დაავადების გამომწვევი პროკარიოტების შემთხვევაში, რომლებმაც მასპინძელი ორგანიზმის სხეულის კოლონიზაცია მოახდინეს, კაფსულა ან ლორწოვანი ფენა პროკარიოტს მასპინძლის იმუნური სისტემისგანაც იცავს.
გახსოვთ გრიფიტის ექსპერიმენტი, რომელმაც აჩვენა „მატრანსფორმირებელი პრინციპის“ (დნმ-ის) არსებობა, რომელსაც შეეძლო ხორკლიანი, უწყინარი ბაქტერიები გლუვ, პათოგენურ ბაქტერიებად ექცია? ეს გლუვი ბაქტერიები გლუვები (და დაავადების ტარების უნარის მქონენი) იმიტომ იყვნენ, რომ კაფსულები ჰქონდათ!

უჯრედის კედელი

ყველა პროკარიოტულ უჯრედს აქვს უჯრედის კედელი, რომელიც კაფსულის შიგნით მდებარეობს (თუკი უჯრედს კაფსულა აქვს). ეს სტრუქტურა უჯრედს ფორმას უნარჩუნებს, იცავს მის შემცველობას და უჯრედს გასკდომის საშუალებას არ აძლევს, როდესაც იგი წყლით ივსება.
თითქმის ყველა ბაქტერიის უჯრედის კედელი შეიცავს პეპტიდოგლიკანს, პოლიმერს, რომელიც ერთმანეთთან დაკავშირებული შაქრებისა და პოლიპეპტიდებისგან შედგება. პეპტიდოგლიკანი უცნაურია, რადგან ის არამხოლოდ L ამინომჟავებს შეიცავს, რომლებიც ჩვეულებრივ ცილების სინთეზისთვის გამოიყენება, არამედ ასევე D ამინომჟავებს (L ამინომჟავების „სარკისებრ ანარეკლს"). არქეების უჯრედების კედლები არ შეიცავს პეპტიდოგლიკანებს, თუმცა ზოგი მათგანი შეიცავს მსგავს მოლეკულას — ფსევდოპეპტიდოგლიკანს, დანარჩენები კი ცილებისა და პოლიმერების სხვა სახეობებისგან შედგებიან5,6.
პროკარიოტული უჯრედის გარეგანი სტრუქტურები მოიცავს პლაზმურ მემბრანას, უჯრედის კედელსა და კაფსულას (ან ლორწოვან ფენას).
_სურათის წყარო „პროკარიოტების სტრუქტურა: მე-2 გამოსახულება," ავტორი ოპენსტაქსის კოლეჯი, ბიოლოგია (CC BY 3,0)._
ზოგიერთი ანტიბიოტიკი, რომელიც ადამიანებისა და ცხოველების ბაქტერიულ ინფექციებს ებრძვის, უჯრედის კედელს უტევს. მაგალითად, ზოგი ანტიბიოტიკი შეიცავს პეპტიდოგლიკანის სინთეზში გამოყენებულის მსგავს D ამინომჟავებს და ამით „თავს ინიღბავენ" იმ ფერმენტებად, რომლებიც ბაქტერიული უჯრედის კედელს აშენებენ (ადამიანის უჯრედებზე გავლენას არ ახდენენ, რადგან ისინი D ამინომჟავებს არ იყენებენ პოლიპეპტიდების სინთეზისთვის)5,7.

პლაზმური მემბრანა

უჯრედის კედლის ქვემოთ პლაზმური მემბრანაა განლაგებული. პლაზმური მემბრანის მთავარი საშენი ბლოკია ფოსფოლიპიდი — ლიპიდი, რომელიც შედგება ჰიდროფილური (წყლის მოყვარული) ფოსფატის თავსა და ორი ჰიდროფობური (წყლის მოშიში) ცხიმოვანი მჟავის კუდზე მიბმული გლიცერინის მოლეკულისგან. ეუკარიოტული ან ბაქტერიული მემბრანის ფოსფოლიპიდები ორ შრედ ლაგდება და წარმოქმნის ორმაგ ფოსფოლიპიდურ შრეს.
არქეების პლაზმურ მემბრანას რამდენიმე განსაკუთრებული თვისება აქვს, რომლებიც მას ბაქტერიებისა და ეუკარიოტების პლაზმური მემბრანებისგან განასხვავებს. მაგალითად, ზოგიერთ სახეობაში, საპირისპიროდ მიმართული ფოსფოლიპიდების კუდები ერთიანდება ერთ კუდად და ორმაგი შრის ნაცვლად ერთმაგ შრეს წარმოქმნის (ისე, როგორც ქვემოთაა ნაჩვენები). ამ ცვლილებამ მემბრანა შეიძლება უფრო სტაბილური გახადოს მაღალ ტემპერატურებზე, რაც არქეებს მდუღარე ცხელ წყაროებში ბედნიერად ცხოვრების საშუალებას აძლევს.
ბაქტერიული და ეუკარიოტული (ასევე ზოგიერთი არქეას) უჯრედები ფოსფოლიპიდურ ორმაგ შრეს შეიცავს. საპირისპიროდ მიმართული ფოსფოლიპიდების კუდები ერთმანეთისგან განცალკევებულია და ორ ცალკეულ შრეს ქმნის.
არქეების ზოგიერთი უჯრედის პლაზმური მემბრანა ფოსფოლიპიდურ ერთმაგ შრეს შეიცავს. საპირისპიროდ მიმართული ფოსფოლიპიდების კუდები ერთიანდება და ერთ შრეს წარმოქმნის.
_სურათის წყარო „არქეების მემბრანა," ავტორი Fransciscosp2 (საჯარო დომენი)._

გამონაზარდები

პროკარიოტულ უჯრედებს ხშირად აქვთ გამონაზარდები (უჯრედის ზედაპირიდან), რომლებიც უჯრედს ზედაპირებზე მიწებებაში, მოძრაობაში ან სხვა უჯრედებისთვის დნმ-ის გადაცემაში ეხამრება.
წვრილი ფილამენტები, რომლებსაც ფოჩები (ფიმბრიები) ეწოდება, მაგალითად, როგორც ქვემოთ მოცემულ სურათზეა ნაჩვენები, გამოიყენება ადჰეზიისთვის (შეწებებისთვის) — ეს ნიშნავს, რომ ისინი უჯრედებს მათ გარემოში არსებულ ობიექტებსა და ზედაპირებზე მიწებებაში ეხმარება.
ფიმბრია პროკარიოტული უჯრედების გამონაზარდის ტიპია. ეს თმის მსგავსი გამონაზარდები პროკარიოტებს მათ გარემოში არსებულ ზედაპირებსა და ერთმანეთთან მიწებების საშუალებას აძლევს.
_სურათის წყარო „ნაწლავის ჩხირის ფიმბრია," ავტორი Manu Forero (CC BY 2,5)._
უფრო გრძელი გამონაზარდები, რომლებსაც პილუსები ეწოდებათ (ინგლ. pilus (მხ.), pili (მრ.)), რამდენიმე ტიპის არსებობს და თითოეულს განსხვავებული როლი აქვს. მაგალითად, სასქესო პილუსი ორ ბაქტერიულ უჯრედს ერთმანეთთან აკავშირებს და მათ შორის დნმ-ის გადაცემის საშუალებას იძლევა იმ პროცესის მეშვეობით, რომელსაც კონიუგაცია (შეუღლება) ეწოდება. ბაქტერიული პილუსების კიდევ ერთი კლასი, IV ტიპის პილუსი, ბაქტერიას გარემოში მოძრაობაში უწყობს ხელს10.
მიუხედავად ამისა, მოძრაობისთვის განკუთვნილი ყველაზე ხშირი გამონაზარდებია შოლტები (წამწამები). ეს კუდისმაგვარი სტრუქტურები პროპელერებივით ტრიალებენ, რათა უჯრედმა თხევად გარემოში გადაადგილება მოახერხოს.
ბაქტერიებს ზედაპირის სტრუქტურების მრავალი სხვადასხვა ტიპი აქვთ. მათ შორისაა ფოჩები, მოკლე გამონაზარდები, რომელიც ბაქტერიის მთელ ზედაპირზეა მოდებული; შოლტი, რომელიც ბაქტერიის უკანა ნაწილშია და მოძრაობისთვის გამოიყენება; და სასქესო პილუსი, რომლითაც ბაქტერია სხვა ბაქტერიებს უკავშირდება გენეტიკური მასალის მიმოსაცვლელად.

ქრომოსომა და პლაზმიდები

პროკარიოტების უმრავლესობას აქვს ერთი წრიული ქრომოსომა და, შესაბამისად, გენეტიკური მასალის მხოლოდ ერთი ასლი. ამის საპირისპიროდ, ეუკარიოტებს, მაგალითად, ადამიანებს, როგორც წესი, რამდენიმე ძაფისებრი ქრომოსომა და თავიანთი გენეტიკური მასალის ორი ასლი აქვთ (ჰომოლოგიურ ქრომოსომებზე).
გარდა ამისა, პროკარიოტული გენომები, ზოგადად, გაცილებით უფრო მცირე ზომისაა, ვიდრე ეუკარიოტული გნეომები. მაგალითად, E. coli-ს გენომი ზომაში საფუარა სოკოს (მარტივი ერთუჯრედიანი ეუკარიოტის) გენომის ნახევარზე ნაკლებია და ადამიანის გენომზე დაახლოებით 700-ჯერ უფრო პატარა13!
განმარტების თანახმად, პროკარიოტებს არ აქვთ მემბრანით შემოსაზღვრული ბირთვი, რომელიც მის ქრომოსომებს „დაიჭერს“. ნაცვლად ამისა, პროკარიოტის ქრომოსომა მდებარეობს ციტოპლაზმის იმ ნაწილში, რომელსაც ნუკლეოიდი ეწოდება.
პროკარიოტებს, როგორც წესი, აქვთ ერთი წრიული ქრომოსომა, რომელიც მდებარეობს ციტოპლაზმის განსაზღვრულ რეგიონში — ნუკლეოიდში. ისინი აგრეთვე ზოგჯერ შეიცავენ ორჯაჭვიანი ექსტრაქრომოსომული დნმ-ის პატარა რგოლებს, რომლებსაც პლაზმიდები ეწოდება.
ამ ქრომოსომასთან ერთად მრავალ პროკარიოტს აქვს პლაზმიდები, რომლებიც ორჯაჭვიანი ექსტრაქრომოსომული („ქრომოსომის გარეთ მყოფი“) დნმ-ის პატარა რგოლებს წარმოადგენენ. პლაზმიდები ატარებენ შეცვლადი გენების მცირე ოდენობას და ისინი უჯრედის შიგნითვე კოპირდებიან ქრომოსომისგან დამოუკიდებლად. შესაძლოა, ისინი გადაეცეს პოპულაციის სხვა პროკარიოტებს, რისი მეშვეობითაც ზოგჯერ ვრცელდება გადარჩენისთვის სასარგებლო გენები.
მაგალითად, ზოგი პლაზმიდი ატარებს გენებს, რომლებიც ბაქტერიებს ანტიბიოტიკებისადმი მდგრადს ხდის (ამ გენებს R გენები ეწოდება). როდესაც R გენების მქონე პლაზმიდები მიმოიცვლება პოპულაციაში, მათ სწრაფად შეუძლიათ, პოპულაცია ანტიბიოტიკური პრეპარატებისადმი მდგრადი გახადონ. მართალია, ბაქტერიებისთვის ეს სასარგებლოა, თუმცა ეს პროცესი ექიმებს საზიანო ბაქტერიული ინფექციების მკურნალობას ურთულებს.

შიდა განყოფილებები

პროკარიოტები არ არიან „ვალდებულნი“, ჰქონდეთ შიდა განყოფილებები, როგორებიც, მაგალითად, ეუკარიოტების ორგანელებია, და დიდწილად მათ ისინი არც აქვთ. მიუხედავად ამისა, პროკარიოტულ უჯრედებს ზოგჯერ სჭირდებათ მემბრანის ზედაპირის ფართობის გაზრდა რეაქციებისთვის ან თავისი ფერმენტის გარშემო სუბსტრატის კონცენტრაცია, როგორც ეს ეუკარიოტული უჯრედების შემთხვევაშია. ამის გამო ზოგიერთ პროკარიოტს აქვს მემბრანული ნაკეცები, ანუ განყოფილებები, რომლებიც ფუნქციურად ეუკარიოტებში არსებულებს ჰგვანან.
მაგალითად, ფოტოსინთეზურ ბაქტერიებს ხშირად აქვთ მრავალრიცხოვანი მემბრანული ნაკეცები, რათა სინათლეზე დამოკიდებული რეაქციების დროს გაზარდონ ზედაპირის ფართობი, რაც მცენარეული უჯრედის თილაკოიდური მემბრანის მსგავსია. ასეთ ბაქტერიებს ზოგჯერ კარბოქსიმებიც აქვთ — ცილით შემოსაზღვრული უჯრედული განყოფილებები, რომლებშიც ნახშირორჟანგი კონცენტრირდება კალვინის ციკლის დროს ფიქსაციისთვის14.

შეამოწმეთ თვენი ცოდნა!

 1. თქვენ მიკროსკოპში უყურებთ ახლახან აღმოჩენილ ერთუჯრედიან ორგანიზმს.
  როგორ უნდა განსაზღვროთ, ორგანიზმი პროკარიოტია თუ ეუკარიოტი?
  აირჩიეთ 1 პასუხი:


გსურთ, შეუერთდეთ დისკუსიას?

პოსტები ჯერ არ არის.
გესმით ინგლისური? დააწკაპუნეთ აქ და გაეცანით განხილვას ხანის აკადემიის ინგლისურენოვან გვერდზე.