ოფიციალური SAT-ის სავარჯიშო

კოლეჯთა საბჭოსა და ხანის აკადემიას შორის თანამშრომლობის წყალობით
დაიწყეთ ვარჯიში