ძირითადი მასალა
ხანის აკადემიის საგნების, კლასებისა და სტანდარტების ბმულები და აღწერები.
დავალაგოთ: